Kultur för barn och unga

Utbud av kulturprogram

Utbud av subventionerade kulturprogram för barn- och unga:

Hallandskarta

Reglerna för regionalt resestöd är ändrade från 1 juli 2018.

I Halland ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att möta och utöva konst och kultur. Kultur ska vara en självklar del av vardagen - oavsett var man bor.

Kultur i Halland och ett konstnärligt råd bestående av representanter från samtliga kommuner tar fram ett kulturutbud. Kultur i Halland förmedlar, turnélägger och subventionerar kulturprogram, samt administrerar resestöd för besöksmål.

Kultur i Halland stödjer och bidrar med främjandearbete inom Skapande skola.

Nyheter

  • En dag om slöjd på barns och ungas villkor

    02 juli 2018

    Barnhand som slöjdar. Fritid = Slöjdtid är en konferens om slöjd på barns och ungas villkor, för dig som jobbar med barn och unga i såväl skolan som på fritiden. Konferensen arrangeras…
Fler nyheter... Prenumerera med RSS