Direkt till innehållet

Datauttag

Funktionen för digital ansökan av datauttag lanserades under 2021. Datauttag görs genom Region Hallands databas (Region Hallands Informations Plattform) där all data inom hälso och sjukvården lagras. Ansökningar om datauttag vid forskning bedöms och beviljas av Samrådet för datauttag och administreras av IT-avdelningen. Under 2022 beviljades tolv datauttag och av dem var åtta interna och fyra externa forskningsprojekt (figur 7).

Figur 7. Beviljade datauttag för forskningsändamål i Region Halland från 2021 till 2022.

Senast ändrad: