Direkt till innehållet

Projekt och resultat

Forskning och utbildning behöver vara integrerad i alla hälso- och sjukvårdens verksamheter, för att möta framtidens välfärdsutmaningar. Det är samtidigt ett viktigt redskap för att stärka hälsa och livskvalitet mot visionen Halland – Bästa livsplatsen.

Här kan du ta del av exempel på den forskning som bedrivs i Halland och möta människorna bakom. Under exempel hittar du artiklar och forskarporträtt. Det finns också en länksamling med vetenskapliga publikationer och forskningsbokslut, för den som är mer intresserad.

 

Senast ändrad: