Vaccinationsbokningen tillfälligt stängd!

Vaccinationsbokningen mot covid-19 är tillfällig stängd. Anledningen är bland annat försenade vaccinleveranser.

Läs mer här

Direkt till innehållet

Tips för vidare läsning

Här kan du ta del av tips för vidare läsning om olika ämnesområden i Hallands sjukhus sommarpodd 2019.

Om tandvårdsrädsla

Av: Antje Stenberg, specialistpsykolog vid Rehabiliteringskliniken, och Ante Zakrisson, övertandläkare vid Specialisttandvården, Hallands sjukhus Halmstad

 

Webbplatser

För vuxna:

 

För barn:

 

Böcker

För vuxna:

 • Carlström, Per & Gellersjö, Gunilla. ”Tandläkarskräck”
 • Shahnavaz, Shervin. ”Tandvårdspsykologi ”
 • Andersson, Sven Ingmar. ”Tandhälsa och psykologi”
 • Thors Rudvall, ”Gå till tandläkaren” (Framför allt för personer som precis kommit i kontakt med svenska språket)

 

För barn:

 • Gustavsdotter, Maria. ”Samuel och Linnea går till tandläkaren” (För barn 3-6 år)
 • Rey, H. A. ”Nicke Nyfiken hos tandläkaren” (För barn 3-6 år)
 • Thors Rudvall, Eva. "Gå till tandläkaren” (Framför allt för personer som precis kommit i kontakt med svenska språket)

Om ångest

Av: Maria Linde, sjuksköterska vid allmänpsykiatrisk avdelning 19, Hallands sjukhus Halmstad

 

Webbplatser

 

Populärvetenskapliga böcker

 • Hansen, Anders. ”Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna”
 • Kabat-Zinn, Jon. ”Vart du än går är du där”
 • Kåver, Anna. ”Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans”
 • Kåver, Anna. ”Oro: Att leva med tillvarons ovisshet”.
 • Kåver, Anna. ”Himmel, helvete och allt däremellan: Om känslor”
 • Nilsonne, Åsa. ”Mindfulness i hjärnan”
 • Nilsonne, Åsa. "Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om mindfulness"

 

Böcker, främst för vårdpersonal:

 • FYSS. Fysisk aktivitet vid ångestsyndrom. 
 • Kåver, Anna & Nilsonne, Åsa. "Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning"
 • Linehan, Marsha. "Dialektisk beteendeterapi: Arbetsblad för färdighetsträning"
 • Sjöström, Nils och Skärsäter, Ingela. Ångestsyndrom. I Skärsäter, I. (red).  ”Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå”.
 • Socialstyrelsen. ”Nationella kliniska riktlinjer: Vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning”.

Om hjärtat och fysisk aktivitet

Av: Nonne Miles, sjuksköterska vid Hjärtmottagningen, Hallands sjukhus Varberg

 

Webbplatser

 • Hjärt- lungfonden 

  För vidare läsning om hjärt- och kärlsjukdomar. Här finns massor av information och tips till dig som drabbats, eller dig som bara är nyfiken.

Vill du veta mer om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention (FYSS) och fysisk aktivitet på recept (FAR) så kan du söka på nätet efter detta på nätet. På vissa vårdcentraler finns en sjuksköterska som är ansvarig för FYSS/FAR.

Om missbruk och beroende

Av: Maria Stening, sjuksköterska vid beroendeavdelning 24, Hallands sjukhus Varberg

 

Webbplatser

 

Böcker

 • Heilig Markus; ”Alkohol, droger och hjärnan”
 • Svensson Cecilia; ”Det är hur enkelt som helst, det är bara att förändra hela sitt liv”

Om frakturer, aktivitet och benbrott

Av: Niyaz Hareni, ST-läkare vid Ortopedikliniken, Hallands sjukhus Varberg.

 

Webbplatser

 

Artiklar

Om språkutveckling hos barn

Av: Catarina Sjöberg, logoped vid Logopedimottagningen, Hallands sjukhus Halmstad.

 

Webbplatser

 

Böcker

 • Sjöberg Catarina; "Språkleka i förskola"

Om ätstörningar

Av: Ilias Papoulias, överläkare vid Ätstörningsmottagningen Varberg.

 

Webbplatser

 

Böcker och artiklar

 • Glant Helene; ”Sluta svälta”
 • Glant Helene; ”Sluta hetsäta”
 • Ghaderi Ata, Parling Tomas; ”Lev med din kropp”
 • Ghaderi Ata, Parling Tomas; ”Från självsvält till ett fullvärdigt liv”
 • Van der Ster Gisela, Vallin; ”Ät allt! Hellre nästan rätt än exakt fel”’
 • Van der Ster Gisela, Vallin; ”Mattillåtet”
 • Christopher G. Fairbrun; "Att övervinna hetsätning"
 • Karolinska institutet - Sjukdom med många ansikten
 • Läkemedelsboken - Ätstörningar

Senast ändrad: