Direkt till innehållet

Tips för vidare läsning

Här kan du ta del av tips för vidare läsning om olika ämnesområden i Hallands sjukhus sommarpodd 2019.

Om tandvårdsrädsla

Av: Antje Stenberg, specialistpsykolog vid Rehabiliteringskliniken, och Ante Zakrisson, övertandläkare vid Specialisttandvården, Hallands sjukhus Halmstad

 

Webbplatser

För vuxna:

 

För barn:

 

Böcker

För vuxna:

 • Carlström, Per & Gellersjö, Gunilla. ”Tandläkarskräck”
 • Shahnavaz, Shervin. ”Tandvårdspsykologi ”
 • Andersson, Sven Ingmar. ”Tandhälsa och psykologi”
 • Thors Rudvall, ”Gå till tandläkaren” (Framför allt för personer som precis kommit i kontakt med svenska språket)

 

För barn:

 • Gustavsdotter, Maria. ”Samuel och Linnea går till tandläkaren” (För barn 3-6 år)
 • Rey, H. A. ”Nicke Nyfiken hos tandläkaren” (För barn 3-6 år)
 • Thors Rudvall, Eva. ”Gå till tandläkaren” (Framför allt för personer som precis kommit i kontakt med svenska språket)

Om ångest

Av: Maria Linde, sjuksköterska vid allmänpsykiatrisk avdelning 19, Hallands sjukhus Halmstad

 

Webbplatser

 

Populärvetenskapliga böcker

 • Hansen, Anders. ”Hjärnstark: Hur motion och träning stärker din hjärna”
 • Kabat-Zinn, Jon. ”Vart du än går är du där”
 • Kåver, Anna. ”Att leva ett liv, inte vinna ett krig: om acceptans”
 • Kåver, Anna. ”Oro: Att leva med tillvarons ovisshet”.
 • Kåver, Anna. ”Himmel, helvete och allt däremellan: Om känslor”
 • Nilsonne, Åsa. ”Mindfulness i hjärnan”
 • Nilsonne, Åsa. ”Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om mindfulness”

 

Böcker, främst för vårdpersonal:

 • FYSS. Fysisk aktivitet vid ångestsyndrom. 
 • Kåver, Anna & Nilsonne, Åsa. ”Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning”
 • Linehan, Marsha. ”Dialektisk beteendeterapi: Arbetsblad för färdighetsträning”
 • Sjöström, Nils och Skärsäter, Ingela. Ångestsyndrom. I Skärsäter, I. (red).  ”Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå”.
 • Socialstyrelsen. ”Nationella kliniska riktlinjer: Vård vid depression och ångestsyndrom. Stöd för styrning och ledning”.

Om hjärtat och fysisk aktivitet

Av: Nonne Miles, sjuksköterska vid Hjärtmottagningen, Hallands sjukhus Varberg

 

Webbplatser

 • Hjärt- lungfonden 
  För vidare läsning om hjärt- och kärlsjukdomar. Här finns massor av information och tips till dig som drabbats, eller dig som bara är nyfiken.

Vill du veta mer om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention (FYSS) och fysisk aktivitet på recept (FAR) så kan du söka på nätet efter detta på nätet. På vissa vårdcentraler finns en sjuksköterska som är ansvarig för FYSS/FAR.

Om missbruk och beroende

Av: Maria Stening, sjuksköterska vid beroendeavdelning 24, Hallands sjukhus Varberg

 

Webbplatser

 

Böcker

 • Heilig Markus; ”Alkohol, droger och hjärnan”
 • Svensson Cecilia; ”Det är hur enkelt som helst, det är bara att förändra hela sitt liv”

Om frakturer, aktivitet och benbrott

Av: Niyaz Hareni, ST-läkare vid Ortopedikliniken, Hallands sjukhus Varberg.

 

Webbplatser

 

Artiklar

Om språkutveckling hos barn

Av: Catarina Sjöberg, logoped vid Logopedimottagningen, Hallands sjukhus Halmstad.

 

Webbplatser

 

Böcker

 • Sjöberg Catarina; ”Språkleka i förskola”

Om ätstörningar

Av: Ilias Papoulias, överläkare vid Ätstörningsmottagningen Varberg.

 


Webbplatser

 


Böcker och artiklar

 • Glant Helene; ”Sluta svälta”
 • Glant Helene; ”Sluta hetsäta”
 • Ghaderi Ata, Parling Tomas; ”Lev med din kropp”
 • Ghaderi Ata, Parling Tomas; ”Från självsvält till ett fullvärdigt liv”
 • Van der Ster Gisela, Vallin; ”Ät allt! Hellre nästan rätt än exakt fel”’
 • Van der Ster Gisela, Vallin; ”Mattillåtet”
 • Christopher G. Fairbrun; ”Att övervinna hetsätning”
 • Karolinska institutet – Sjukdom med många ansikten
 • Läkemedelsboken – Ätstörningar

Senast ändrad: