Direkt till innehållet

Kattegatts kustvattenråd

I Kattegatts kustvattenråd kan du som enskild, organisation och företag vara med och påverka i kustvattenfrågor. Kattegatts kustvattenråd jobbar med många olika frågor, bland annat övergödning, miljögifter, fiske och klimatförändringar, längs hela den halländska kusten och ner till Kullaberg i Höganäs kommun.

Logotyp för Kattegatts kustvattenrådKattegatts kustvattenråd arbetar utifrån EU:s vattendirektiv och vänder sig till alla som har intresse av kustvattenfrågor i Halland och nordvästra Skåne – företag, offentliga verksamheter, intresseorganisationer, privatpersoner med flera.

Rådslag varje år

Varje år sker minst ett rådslag där olika teman lyfts upp, exempelvis tillståndet i havet och klimatanpassning av kusten. Det som förväntas av deltagare som är med i Kattegatts kustvattenråd är medverkan vid rådslag och att bidra till att initiativ tas och genomförs. Förutom rådslag handlar det om andra projekt och aktiviteter som arrangeras, exempelvis strandstädning.

Detta är Kattegatts kustvattenråd (pdf)

Rådslag 27 oktober 2023

Höstens rådslag arrangerades på Gottskärs hotell med temat Ålgräs och tång. Läs mer på sidan Kattegatts kustvattenråds rådslag

Varför är kustvattenrådet viktigt?

Kustvattenrådet ska göra det möjligt att vara delaktig och samverka i vattenförvaltningen, öka kunskapen och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet och öka/underlätta förståelsen för olika intressenters verksamheter och dess påverkan på kustvattnet. Arbetet i Kustvattenrådet ska också bidra till att god ekologisk och kemisk status uppnås inom de sjöar och vattendag som berörs och till god miljökvalitet i havet.

Våra fokusområden

Vi har tre fokusområden, Kusten och havet som resurs, Klimatet samt Biologisk mångfald. I samband med rådslag formas ett handlingsprogram som följer den innevarande förvaltningscykeln 2022-2027.

Kattegatts kustvattenråds handlingsprogram 2016-2021

Vill du vara med?

För att ingå i kustvattenrådet krävs en skriftlig anmälan som även innehåller ett åtagande om medverkan. Varje organisation/företag som ingår i kustvattenrådet ska säkerställa att de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella nivån i kustvattenrådets organisation.

För att anmäla medverkan i Kattegatts kustvattenråd skickar du organisation/företag/namn och kontaktuppgifter till projektledaren. Du kan även skicka anmälan med post till: Kattegatts kustvattenråd, Region Halland, Box 517, 30180 Halmstad.

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska uppfylla följande kriterier:

 • Två eller flera aktörer ska medverka
 • Det ska höja kunskapen
 • Resultat ska dokumenteras
 • Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska medverka och på vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. Initiativ bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer.

 • Organisation/företag/privatperson
 • Kontaktperson i organisation/företag
 • E-post kontaktperson
 • Tfn kontaktperson
 • Adress organisation/företag
 • Officiell e-postadress
 • Adress kontaktperson (om annan än ovan)

Strandstädarkarta Kattegatt

Strandstädarkartan har uppdaterats och förbättrats: Strandstädarkartan Kattegatt (arcgis.com)

Följ arbetet via vårt Instagramkonto: Strandstädarkartan Kattegatt (@strandstadarkartan_kattegatt) • Foton och videoklipp på Instagram

Nyhetsbrev och sociala medier

Mycket händer som rör hav och kust och intresset för frågorna är stort. Kattegatts kustvattenråd omvärldsbevakar via våra kanaler i sociala medier Facebook och Instagram.

Du kan även prenumerera på Kattegatts kustvattenråds nyhetsbrev. Är du intresserad av prenumeration kontakta projektledaren.

Senast ändrad: