Direkt till innehållet

Medverkande i Kattegatts kustvattenråd idag

Här ser du den aktuella förteckningen över medverkande, dvs. privatpersoner, företag och organisationer som anmält sin medverkan eller organisationer som medverkar som basfinansiärer.

Basfinansiärer

Kungsbacka kommun

Varbergs kommun

Falkenbergs kommun

Halmstads kommun

Laholms kommun

Båstads kommun

Ängelholms kommun

Övriga medverkande

Lamna

Halmstad Naturskyddsförening

Rune Pålsson

Gerd Karlsson

Informationscentralen för Västerhavet

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund

Hallands Naturskyddsförening

Ingvor Johansson

Naturskyddsföreningen Kungsbacka

Familjejordbrukarnas Riksförbund

Åsa 365

Södra Cell Värö

Rädda Hallandskusten

Vänsterpartiet Laholm

Ätrans Vattenråd EF

Sven Arne Svensson

Lygnerns vattenråd

Säröhus AB

Lokalt ledd utveckling Halland

STF Södra Halland

Vatten och Miljö i Väst AB VIVAB

Framtid Gottskär

Miljöpartiet de gröna i Halland

Miljöpartiet Falkenberg

Stensåns vattenråd

LRF Halland

Steninge Natur- och Miljöförening

Havs- och Kustfiskarnas PO Sverige

Viskans vattenråd

Naturskyddsföreningen i Ängelholm

Marie Lenngren

Svenska Jägarförbundet

Högskolan Halmstad

Laholmsbuktens VA

Södra Hallands Naturskyddsförening

Naturvårdsbiologi Halland

Strandmiljö Laholm

Havsnätverket Väst

RenHamn AB

Falkenberg Rotaryklubb

Lekverket ek. förening

Senast ändrad: