Direkt till innehållet

Stödlistor för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av coronapandemin har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit initiativ till en sida med stödlistor som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödet.

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter många invånarre och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – har SKR tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd på projekt Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats.

SKRs material och stödlistor för psykisk hälsa i kristid

Senast ändrad: