Direkt till innehållet

Livsmedelsprogram för Halland

Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland. Den står för mer än sju procent av den totala sysselsättningen. Potentialen och intresset för att utveckla mat, dryck, måltider och matupplevelser i Halland är stort.

Livsmedelsprogrammet är en del av den gröna omställningen och arbetet med att skapa grön tillväxt. Många parter i den halländska livsmedelskedjan har varit engagerade i processen att ta fram Livsmedelsprogram för Halland, vilket påbörjades 2016.

Nya samarbeten och initiativ

Inom Livsmedelsprogram för Halland har åtta målbilder och fyra prioriterade tematiska insatsområden utarbetats och de utgör en viktig grund i arbetet. Flera nya samarbeten och initiativ har startats med utgångspunkt från programmet och insatsområdena.

Förutsättningsskapande program

Programmets huvudsyfte är att skapa förutsättningar och ta initiativ som bidrar till en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn. Region Halland är, tillsammans med Länsstyrelsen i Halland, huvudansvariga. Kopplingar görs till Hallands Tillväxtstrategi och till målsättningar i den Nationella Livsmedelsstrategin.

Läs mer på programmets webbplats: www.mathalland.se

Senast ändrad: