Direkt till innehållet

Skog

Våra skogar är viktiga för ett långsiktigt hållbart Halland. Många hallänningar vistas i skogen för att må bra. Skogen har en viktig social funktion i samhället.

Viktigt ekosystem

I våra skogar har vi ett av jordens allra viktigaste ekosystem, eftersom:

  • skogen tar upp koldioxid och fungerar som en så kallad ”kolsänka”
  • skogen ger oss biomassa, ett förnybart energislag
  • skogen har rik biologisk mångfald

Skogens betydelse för välfärden

De ekosystemtjänster som skogen producerar har stor betydelse för vår välfärd. Halland har ett bra läge för skoglig tillväxt med bra klimat och bra jordar. Halland har även en skogsindustri i världsklass med potential att skapa och ta tillvara nya idéer för att stärka utvecklingen av en koldioxidneutral ekonomi och hållbar resurshantering.

Den halländska produktionsskogen tar varje år upp en halv miljon ton koldioxid genom sin tillväxt. Kunskapsrapporten "Hallands skogar ur ett klimatperspektiv" beskriver hur bra den halländska produktionsskogen är på att ta upp och lagra koldioxid. I rapporten beskrivs också hur råvara från skogen används för att ersätta fossil råvara som kol och olja i olika produkter som exempelvis drivmedel, plast och textil.

Senast ändrad: