Direkt till innehållet

Besök Mästockaskogen

Mästockaskogen består mest av gran men det finns även bevarade Ljunghedar och ett gammalt kulturlandskap runt Bollaltebygget. Genom skogen går en delsträcka av Hallandsleden.

Mästockaskogen har ägts av Hallands skogsallmänning sedan 1916 och bestod då framför allt av ljunghed. Idag består Mästockaskogen framför allt av granskog men det finns också fina nyckelbiotoper i ån Blankans dalgång. Hallandsleden går genom området vilket gör att vissa områden är anpassade för vandring. 

Bevarade ljunghedar i området

Hallands skogsallmänning har ända sedan 1930-talet skyddat natur som varit på väg att försvinna, som Ljungheden alldeles norr om Bollaltebygget, som idag ingår i kulturreservatet där. Här kan du uppleva hur stora delar av Halland såg ut en gång i tiden.  

I närområdet runt Mästocka finns också flera välbevarade områden med ljunghed som är väl värda att besöka.  

Hitta till Mästockaskogen

Skogarna ligger utmed väg 567 mellan Mästocka och Knäred. En lämplig utgångspunkt är att åka till Bollaltebyggets kulturreservat och parkera där. Koordinater: 56°34’33.9″N 13°18’8.1″E.

Från Bollaltebygget går också Hallandsleden genom skogsallmänningens marker. 

Senast ändrad: