Direkt till innehållet

Besök Allgustorpsskogen

Vid Hasslöv, alldeles ovanför naturreservatet Osbecks skogar, på gränsen till Skåne län, ligger Allgustorp.

I Allgustorp äger Hallands skogsallmänning tre skogsskiften. Tidigare ingick även Osbecks skogar i skogsallmänningen men sedan några år tillbaka så är det Naturvårdsverket som förvaltar naturreservatet.  

Varierad skog i samspel med åkrar och ängar

Allgustorp är ett bra exempel på hur varierad den halländska skogen kan vara. Det mesta av den produktiva marken är gammal planterad hed men här finns också vacker lövskog blandat med mörk barrskog. Området ligger också nära bebyggelse vilket gör att den samspelar med omgivande gårdars åkrar och ängar. 

Skog som binder mycket koldioxid

Skogarna på toppen av Hallandsåsen är till mesta delen produktionsskog. Här finns mycket planterad gran som har väldigt goda växtförutsättningar genom det milda, nederbördsrika klimatet och tillväxten i skogen binder mycket koldioxid. Likt resten av Halland är dock området utsatt för återkommande stormar vilket gör att plantering och föryngring måste planeras noggrant.

Cirka 30 procent av den produktiva skogsmarken är lövskog, främst bok. Området har också gott om så kallade alkärr, vilket är fuktig mark där alträd dominerar och växer på höga socklar. Det finns flera registrerade naturvärden och nyckelbiotoper. Överallt i området kan du också stöta på gamla stengärdsgårdar, rösen och husgrunder.

Test av nya träslag samt ökad tillgänglighet

I framtiden kommer du att få se en mer varierad skog här. Det kommer att finnas gran, men också områden av lind, asp och blandlövskogar. På några ställen kommer det också att testas nya trädslag för att se om de klarar av ett förändrat klimat. Precis som de gjorde för 200 år sedan. Region Halland planerar också att göra området mer tillgängligt genom olika leder för att visa på de kultur- och miljövärden som finns i området men också för att visa på hur viktig skogen är klimatarbetet.

Hitta till Allgustorpsskogen

Skogarna nås lättast genom att köra väg 503 från Hasslöv, eller om du kommer på E6, avfart Hallandsås och sedan köra väg 1754.  Tag sedan vägen som är skyltad Tjuvhult. Parkering kan ske vid Arnes väg. Koordinater: 56°24’22.6″N 12°58’33.9″E.

Senast ändrad: