Direkt till innehållet

Morgondagens ledare

Morgondagens ledare är ett samverkansprogram mellan Halmstads kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Hyltes kommun samt Region Halland. Programmet riktar sig till potentiella chefer hos oss.

Du som är anställd i Region Halland eller i någon av de halländska kommunerna och vill utvecklas mot en framtida chefsroll har möjlighet att söka till programmet Morgondagens ledare.

Det här erbjuder Morgondagens ledare

  • 13 dagars utbildning under cirka 8 månader
  • Möjlighet för dig att utveckla din personliga självkännedom samt få mer kunskap om den offentliga organisationen, styrningen, ledarskapet och grupputvecklingen
  • Utbildningsdagar
  • Självstyrda lärandegrupper (SSL), som erbjuder skuggning av ledare samt reflektionstillfällen
  • Du får bättre insikt om dina personliga drivkrafter, egenskaper samt utvecklingsområden inom ledarskap

Mer information om Morgondagens ledare

Senast ändrad: