Webbplatser

Webbplatser ikon

Hälsodata Halland

Databasen Hälsodata Halland tillhandahåller kunskap som beskriver hallänningarnas hälsa, välmående och livsvillkor.

En god hälsa i befolkningen är förutsättningsskapande för en hållbar tillväxt och en resurs för samhällsutvecklingen. Befolkningens hälsa blir generellt allt bättre både i Sverige och i Halland. Vi kan dock se skillnader i hälsa utifrån socioekonomiska förutsättningar men också utifrån kön, etnicitet, funktionsnedsättning, boendeområde, sexuell läggning och ålder. God hälsa och jämlika förutsättningar för olika grupper av flickor och pojkar är särskilt viktigt, då det lägger grunden för minskade ojämlikheter generellt.

Statistik och kunskap behövs för att nå mål

Halländska aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och idéburen sektor behöver ges ännu bättre möjlighet att gemensamt ta ansvar för frågan om att nå målen om förbättrad hälsa och minskade hälsoskillnader i befolkningen. Statistik och annan aktuell kunskap om befolkningens hälsa och levnadsvillkor behövs för att identifiera utvecklingsområden, göra prioriteringar samt genomföra lämpliga hälsofrämjande åtgärder och insatser som syftar till förbättrad hälsa i befolkningen och minskade skillnader mellan olika grupper i samhället.

Ett verktyg för att göra jämförelser

Med syfte att tillgängliggöra hälsodata och statistik om den halländska befolkningens hälsa och livsvillkor har Region Halland har tagit fram statistikverktyget Hälsodata Halland. I verktyget kan man göra jämförelser mellan rike, län, kommuner och i förekommande fall även inom kommuner, genom regionala statistikområden (RegSo). Delar av statistiken är särskilt framtagen med syfte att synliggöra hälsan hos barn och unga, samt de förutsättningar till god hälsa och jämlika livsvillkor som olika grupper av flickor och pojkar i åldern 0–20 år i Halland har.

Hälsodata Halland är öppen för alla

Hälsodata Halland, som är under utveckling, är öppen för alla att använda, och vi uppmuntrar er som användare att göra egna, och i samverkan med andra aktörer, lokala och regionala analyser utifrån statistiken som presenteras här.

Hälsodata Halland Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: