Webbplatser

Webbplatser ikon

EU och internationellt arbete

Halland samarbetar med andra regioner, både i Sverige och utomlands, för att utveckla vårt län.

Halland och EU

Region Halland är en länk mellan EU och det halländska samhället och näringslivet. Vi samarbetar med andra regioner för att påverka och dra nytta av det arbete som sker inom EU.

Nationellt och internationellt samarbete

I takt med ökad globalisering och urbanisering blir samverkan mellan storstadsregioner allt viktigare. För Halland innebär det att vi behöver samverka med storstadsregioner i vår närhet. Ökad samverkan skapar möjlighet till utveckling, tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Möjligheterna för kunskap, människor, företag, varor och kapital att röra sig över gränserna ökar. Genom att samverka med andra regioner blir Halland mer synligt och vår möjlighet att utveckla den halländska välfärden ökar.

Sydsvensk samverkan

Halland ingår i en sydsvensk, regional samverkan som arbetar för långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling av södra Sverige.

Senast ändrad: