Webbplatser

Webbplatser ikon

EU-program 2021–2027

Sveriges medlemskap i EU skapar möjligheter för dig som hallänning och för Hallands utveckling och tillväxt. Du kan till exempel studera inom EU eller söka EU-medel för att genomföra projekt.

Region Halland tar tillvara de möjligheter som EU-samarbetet skapar och som region är vi med och påverkar EU:s framtida policys och program. Genom den så kallade närhetsprincipen hanteras EU-frågor så nära medborgarna som möjligt.

Mer om EU:s program och fonder

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

EU-fonder – eufonder.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: