Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionalfonden

Med hjälp av Regionalfonden, eller Europeiska regionala utvecklingsfonden som den egentligen heter, kan olika aktörer driva projekt för miljö, klimat, företagande, kompetens eller spjutspetsforskning. Projekten kan vara mycket olika men målet är detsamma: Hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner.

Regionalfonden i Sverige består av åtta regionala program och ett nationellt regionalfondsprogram.

Regionalfondsprogrammet Västsverige

Visionen för programperioden 2021–2027 är Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige. För att nå visionen riktar sig programmet till satsningar på innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap. Programmet fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialisering och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi.

Programmet finansierar innovativa projekt som möter regionala utmaningar. Små och medelstora företag är målgruppen men programmet jobbar även med det företagsfrämjande systemet och med test- och innovationsmiljöer för att lyfta näringslivet. Det innebär att många olika aktörer behöver samverka, utvecklas och hitta sina regionala roller.

Insatser inom programmet

Fokus ligger på innovationskraft, med grund i små och medelstora företagsbehov och vilja att utvecklas. Vi fokuserar på områden där just Västsverige är extra starka, det är det vi kallar för Smart specialisering. Grön omställning är också ett viktigt område, för att hitta nya lösningar med förnybar energi och cirkulära värdekedjor.

I programmet behövs insatser som går i linje med två av EU:s politiska mål:

  1. Ett smartare Europa
  2. Ett grönare Europa.

Varje politiskt mål är indelat i specifika mål. Västsverige investerar i Forskning och innovation, Företag och näringsliv, Kompetensförsörjning samt Miljö och klimat.

Mer information om programmet finns på Tillväxtverkets webbplats:

EU-programmet Västsverige Länk till annan webbplats.

Aktuella utlysningar

Utlysningar Regionalfonden Västsverige Länk till annan webbplats.

Nationella regionalfondsprogrammet

Nationellt regionalfondsprogram – Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: