Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionsamverkan med medborgarnas bästa i fokus (RSS)

I södra Sverige pågår ett samarbete mellan sex regioner. Regionsamverkan Sydsverige som samarbetet kallas, arbetar för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i de sydligaste regionerna.

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige fokuserar framförallt på att ta fram gemensamma strategier och planer inom:

  • Regional utveckling
  • Infrastruktur
  • Kollektivtrafik
  • Kultur
  • Hälso- och sjukvård

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner: Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne.

Regionsamverkan Sydsverige Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: