Webbplatser

Webbplatser ikon

Greater Copenhagen

I takt med ökad globalisering och urbanisering blir samverkan mellan storstadsregioner allt viktigare. För Hallands del innebär det att vi behöver samverka med storstadsregioner i vår närhet och det gör vi i samarbetet Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark och de tillhörande 85 kommunerna. Region Halland och de halländska kommunerna är medlemmar sedan 2019. Tillsammans arbetar de olika parterna för att skapa ökad tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskvalitet för regionens totalt 4,4 miljoner invånare. Ett av målen är att bygga en region av internationell betydelse.

Fyra fokusområden

Greater Copenhagen arbetar med fyra temaområden:

  • Grön tillväxt
  • Arbetsmarknad
  • Infrastruktur
  • Life Science

Samarbetet Greater Copenhagen Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: