Webbplatser

Webbplatser ikon

Strategi för hållbar tillväxt

Hallands strategi för hållbar tillväxt beskriver hur hela Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Halland är en bra livsplats, där det finns möjligheter för människor att skapa sina liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att besöka Halland, flytta hit, starta familj och leva sina liv här är tydliga tecken på att Halland uppskattas som en attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på visionen Halland – bästa livsplatsen på det sätt som Regional utvecklingsstrategi (RUS) beskriver. Hallands strategi för hållbar tillväxt beskriver i sin tur hur hela Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är perspektiven.

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 Pdf, 1 MB.

Många aktörer samverkar

Hallands strategi för hållbar tillväxt syftar till att samla och vägleda halländsk genomförandekraft och behöver ägas och bäras av många. Det är genom att samla olika aktörers utvecklingskrafter mot gemensamt mål som Halland kan bli en region som växer hållbart. Målet är hållbar tillväxt. Det uppnås genom hållbarhetsdriven konkurrenskraft, attraktivitet och inkludering med fokus på grön omställning.

Halland har förutsättningar att växa hållbart i den meningen att tillväxten skapar värden för både människor och livsmiljöer. De åtgärder vi föreslår i dag, ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Den globala överenskommelsen, Agenda 2030 med tillhörande mål, utgör verktyg i det strategiska arbetet i Halland och bidrar till ett helhetsorienterat arbetssätt där människors livskvalitet sätts i centrum, ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. Så arbetar vi för att nå målet om hållbar tillväxt i Halland.

Hallands förutsättningar för hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i Halland, är det viktigt att ha en förståelse för Hallands förutsättningar och mest centrala utmaningar. Analysen syftar till att skapa en gemensam kunskapsgrund som underlag för satsningsområden och prioriteringar i Hallands strategi för hållbar tillväxt.

Analys – Hallands förutsättningar för hållbar tillväxt Pdf, 146 kB.

Uppföljning – Läget i Halland

Rapporten Läget i Halland innehåller en beskrivning av utvecklingen i Hallands län och en uppföljning av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. Rapporten uppdateras löpande.

Läget i Halland Länk till annan webbplats. (rapport)

Senast ändrad: