Webbplatser

Webbplatser ikon

Smart specialisering

I Halland betyder Smart specialisering att vi kraftsamlar inom de områden där det finns störst potential för innovation och hållbar tillväxt. Det är så vi bygger ett näringsliv med hög anpassningsförmåga, som tillsammans med akademi och offentlig sektor kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar.

Smart specialisering Halland är en del av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028, och fungerar som ett verktyg för att bidra till målsättningen om hållbar tillväxt.

Hallands smarta specialiseringar

Områdena för Hallands smarta specialiseringar har tagits fram med hjälp analyser, intervjuer och dialoger med halländska näringslivet, akademi och aktörer samt kommuner.

Hallands smarta specialiseringar är:

  • Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa
  • Forskning och innovation för hållbara samhällen
    • Food tech
    • Hållbara material
    • Innovativ mobilitet
  • Forskning och innovation för intelligenta system
  • Innovativ affärsutveckling

Här kan du läsa mer utförligt om Smart specialisering Halland Pdf, 248 kB.

Finansiering till din idé

Visste du att du kan söka medfinansiering till en idé om projekt som ligger i linje med Hallands smarta specialiseringar? Smart Specialisering Halland uppfyller alla krav för att kunna söka medel från Europeiska regionalfonden.

Sök projektmedel

Senast ändrad: