Webbplatser

Webbplatser ikon

STRING – ett samarbete med Norge, Danmark och Tyskland

I takt med ökad globalisering och urbanisering blir samverkan mellan storstadsregioner allt viktigare. För att vara med och stärka regionens utveckling samarbetar Halland med storstadsregioner i vår närhet.

STRING (Southwestern Baltic sea TRansnational area Implementing New Geography) heter det gränsöverskridande samarbete mellan regioner och städer i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, som Halland är med i. Syftet med STRING är att stärka den regionala utvecklingen i tillväxtbältet Oslo–Göteborg–Halland–Malmö–Köpenhamn–Hamburg.

För Halland, som ligger mitt i det mest intressanta utvecklingsstråket i Skandinavien, är det viktigt med detta samarbete, det bidrar till att ytterligare stärka Halland.

Fem arbetsområden inom STRING

Tillsammans arbetar medlemmarna i STRING med:

  • Infrastruktur
  • Grön tillväxt
  • Gränshinderfrågor
  • Forskning och utveckling
  • Turism och kultur

Medlemmar i STRING

Medlemmar i STRING är: Oslo kommun, Akershus Fylkeskommun, Østfold Fylkeskommun, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Halland, Region Skåne, Helsingborgs stad, Malmö stad, Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Region Själland, Region, Syddanmark, Schleswig-Hostein, Kiel och Hamburg.

Region Halland är medlem i STRING sedan 2018.

Samarbetet STRING Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: