Webbplatser

Webbplatser ikon

Europeiska socialfonden (ESF+)

Europeiska socialfonden (ESF) ska främja sysselsättningen och bidra till en välfungerande arbetsmarknad. Det gör man genom bland annat genom att ge stöd till insatser för till exempel kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden.

Socialfonden består av ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner, där Halland ingår i region Västsverige.

Aktuella utlysningar Västsverige

Alla aktuella utlysningar (Svenska ESF-rådet) Länk till annan webbplats.

Om ESF +

Handlingsplan för Västsverige

Utifrån det nationella socialfondsprogrammet 2021–2027 har en västsvensk handlingsplan arbetats fram. I handlingsplanen beskrivs bland annat två insatsområden som det kommer vara möjligt att söka projektmedel för.

Främja livslångt lärande

Inom insatsområdet ges möjlighet att arbeta med att matcha och utveckla kompetens för att möta arbetsmarknadens behov, där utbildningssystemet aktörer kan möta arbetsgivare/branschföreträdare för att skapa samsyn kring och anpassa utbildningsinsatser till arbetsmarknadens behov och möjlighet att attrahera relevant kompetens. Insatser kan också göras för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Det ges också möjlighet till insatser för att skapa goda möjligheter till kompetensomställning på arbetsmarknaden för att möta en snabbt föränderlig arbetsmarknad och krav på nya kompetenser samt till insatser för att främja ett hållbart arbetsliv.

Uppmuntra aktiv inkludering

Inom insatsområdet ges möjlighet att arbeta med en mer inkluderande arbetsmarknad för fler i arbete där insatser kan göras för att öka individens anställningsbarhet och arbetsgivares anställningsbenägenhet.

Det ges också möjlighet att arbeta för att möjliggöra fullföljda studier för fler, där insatser kan göras för att fler ska avsluta studier på grund- och gymnasienivå för att öka förutsättningar för en god etablering på arbetsmarknaden.

Senast ändrad: