Webbplatser

Webbplatser ikon

Lokalt ledd utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland är en ideell förening som arbetar med Landsbygdsutveckling i Halland genom LEADER-metoden. Genom föreningen kan myndigheter, företag och andra nätverk söka projektmedel för utvecklingsarbete.

LEADER är en metod som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Varje LEADER-område är en egen organisation med egen utvecklingsstrategi, eget verksamhetskontor och egen LAG-styrelse (Lokala Aktivitets-gruppen).

För att bilda ett LEADER-område har lokala aktörer arbetat fram en utvecklingsstrategi baserat på verkliga behov och förutsättningar. Strategin genomförs genom att LAG-styrelsen beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål.

Lokalt ledd utveckling Halland Länk till annan webbplats.

Starta ett leaderprojekt Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: