Webbplatser

Webbplatser ikon

Kompetensförsörjning

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet syftar till att tillsammans med relevanta aktörer bidra till samverkan inom utbildningsplanering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Målet är att få en förbättrad kompetensförsörjning genom en god matchning mellan utbildningsutbud, kompetensinsatser och behov av kompetens hos arbetsgivare.

Hallands strategi för hållbar tillväxt

Ett av tre strategiska områden i Hallands strategi för hållbar tillväxt handlar om utbildning, kompetens och jämlik hälsa. En väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling ökar möjligheterna att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Det möjliggör också den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv med hög sysselsättning och en god matchning av kompetens.

Tillsammans – regionalt kompetensråd

Till det regionala kompetensförsörjningsarbetet finns ett kompetensråd. Syftet med kompetensrådet är att samla upp behov och utmaningar från olika nätverk, grupper, kontakter som kompetensrådets medlemmar ingår i, samt att vara ett stöd för att förankra förslag på utveckling och sprida de aktiviteter som genomförs. I kompetensrådet finns medlemmar från både utbildnings- och arbetsgivarsidan.

Regionalt kompetens­försörjningsarbete

I lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) står att regionen ska fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.

I arbetet utgår vi från de strategiska områden och prioriteringar som finns i den halländska strategin för hållbar tillväxt. Region Halland tillhandahåller också analyser och prognoser om kompetensförsörjningen i Halland. Att kunna visa vilka behov som arbetsmarknaden har, skapar bättre förutsättningar för att matcha individers kompetens mot det som arbetsgivare efterfrågar och utbildningar kan anpassas och planeras för att möta dessa behov.

Kontakt

Pernilla Isaksson

Strateg regional kompetensförsörjning

035-17 98 78

Senast ändrad: