Webbplatser

Webbplatser ikon

Näringslivets gröna omställning

Det halländska näringslivets gröna omställning är viktigt för näringslivets konkurrenskraft och för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Omställningen kan ske genom exempelvis cirkulära affärsmodeller, nya klimatsmarta produkter och tjänster eller genom samarbete och ny kunskap.

Den gröna och cirkulära omställningen berör alla branscher och typer av företag, men särskilt stor potential finns hos företag med hög användning av resurser som material, energi, vatten eller näringsämnen. Stor potential finns också hos befintliga eller nystartade bolag som kan möjliggöra andras omställning mot affärserbjudanden där resurserna och deras värden bättre tas tillvara.

Potentialen i näringslivets gröna och cirkulära omställning utforskas av Region Halland, näringslivsaktörer, de halländska kommunerna och akademi i samverkan. Region Halland arbetar för att få bättre koll på nuläget och hur potentialen för näringslivets omställning ser ut regionalt. Fokus ligger bland annat på hur innovationsstödssystemet kan få bättre förutsättningar att genom innovation, kompetensutveckling och strategiska prioriteringar främja halländska företags gröna och cirkulära omställning.

På webbplatsen Halland ställer om hittar du olika stöd och erbjudanden som företag kan ta del av i sin gröna omställning.

Företagserbjudanden – Halland ställer om Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Lindha Feldin

Strateg cirkulär ekonomi

070-328 29 54

Senast ändrad: