Webbplatser

Webbplatser ikon

Utveckling av besöksnäring

Det är något speciellt med Halland. Att semestra i Halland är lika härligt som att leva här. Vi har en natur som alltid är nära – en unik kombination av både hav och skog. För att fler ska få uppleva Halland, samverkar vi på Region Halland med kommunerna och företagen i Halland.

Visit Halland är Region Hallands besöksnäringsavdelning, som jobbar med att utveckla besöksnäringen, främst ur ett internationellt perspektiv. För att få fler människor att uppleva allt det fina i Halland, har vi ett tätt samarbete med de kommunala destinationerna. Tillsammans jobbar vi med fyra fokusområden.

Fokusområden för Visit Halland

Kommunikation – vi vill öka kännedomen om Halland och få fler att vilja komma hit. Vi vill dessutom lyfta attraktiva besöksmål när gästen väl är på plats så att de stannar en natt till.

Kunskap – vi vill öka företagens kunskap om gästens behov. Dessutom har vi ständig koll på trender, omvärldsanalyser och statistik.

Kompetensutveckling – vi hjälper destinationsföretagen att öka sin kompetens med fokus på affärsutveckling, exportmognad, digitalisering, hållbarhet och stöd/finansiering.

Destinationsutveckling – vi arbetar med att förlänga säsongen och öka antalet reseanledningar i Halland.

Visit Halland Länk till annan webbplats.

Är du företag inom besöksnäringen?

På foretag.visithalland.com samlas kunskap, tips och möjligheter för dig som jobbar eller har företag inom besöksnäringen i Halland.

Visithalland - för dig inom besöksnäringen Länk till annan webbplats.

Kattegattleden – nationell cykelled för näringslivsutveckling

Kattegattleden är en turistcykelled mellan Helsingborg och Göteborg. Den sträcker sig över tio kommuner i Västra Götaland, Halland och Skåne. Kattegattleden är ett omfattande samverkansprojekt och ett redskap för näringslivsutveckling och ekonomisk tillväxt. Region Halland är ledhuvudman för Kattegattleden.

Kattegattleden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast ändrad: