Webbplatser

Webbplatser ikon

Dina rättigheter i vården

Dina rättigheter i vården styrs av lagar, bestämmelser och regler för hur vården ska ta hand om och bemöta både dig och dina närstående. Det finns också regelverk för hur du kan klaga eller lämna synpunkter på vård och tandvård. Som patient har du rätt att vara delaktig i din vård och behandling.

På 1177.se hittar du information om lagar och bestämmelser, din journal, att välja vårdmottagning, vård om du kommer från annat land, vård vid resa utomlands, donationer, med mera.

Så fungerar vården – 1177.se Länk till annan webbplats.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du också bli mer delaktig i din vård och behandling.

Din journal - 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs din journal via nätet - 1177.se Länk till annan webbplats.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få vård som du behöver. Läs mer på 1177.se eller kontakta din mottagning.

Vårdgaranti - 1177.se Länk till annan webbplats.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med vården du fått eller tycker att det skett något felaktigt. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

Om du inte är nöjd med vården - 1177.se Länk till annan webbplats.

Färdtjänst, sjukresor och sjuktransport

Reser du med kollektivtrafik eller egen bil kan du söka ersättning för din resa till vård och tandvård. Har du medicinska behov och intyg från vården finns Region Hallands sjukresefordon, sjukresetaxi eller liggande sjukresa.

Resor till vården – reseersättning och sjukresor i Halland - 1177.se Länk till annan webbplats.

Färdtjänst är till för dig som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig, som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst i Halland - 1177.se Länk till annan webbplats.

Tolk- och taltjänst

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselskada, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning – 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tystnadsplikt och sekretess

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Tystnadsplikt och sekretess - 1177.se Länk till annan webbplats.

Avgifter

På 1177.se finns en lista över de vanligaste avgifterna för besök på olika mottagningar i Halland. Du betalar samma avgifter oavsett om du går till vården som drivs av Region Halland eller till någon privat vårdgivare som Region Halland har avtal med.

Patientavgifter i Halland – 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: