Webbplatser

Webbplatser ikon

Patientmedverkan

Dina erfarenheter som patient, brukare eller närstående spelar en avgörande roll för att stärka utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Vården i Halland ska vara trygg och sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående. För att åstadkomma det arbetar vi för att öka medverkan och inflytande av patienter, brukare och närstående, både i den egna vårdsituationen och i processer och utvecklingsarbeten.

Du ska kunna delta aktivt i din egen vårdprocess. Det innebär att vi tar tillvara dina behov och resurser både innan, under, mellan och efter en kontakt med vården. Det kan också innebära att närstående medverkar i dialogen.

För medverkan i utvecklingsprocesser tar vi hjälp av patient- och närståendeföreningar, funktionshinderorganisationer och brukarråd.

Funktionshinderorganisationer i Halland

Kontakta en patientförening eller närståendeförening - 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn har rätt att vara delaktiga

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Även barnet har rätt att vara delaktig. Vårdpersonalen ska ta reda på och ta hänsyn till vad som är barnets bästa. Då är barnets åsikt och inställning särskilt viktig.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården - 1177.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: