Webbplatser

Webbplatser ikon

Utveckling av hälso- och sjukvården

Den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Det ser vi i olika nationella jämförelser och mätningar. Det vill vi att den ska fortsätta att vara.

Vi vet att framtiden kommer att ställa nya krav på hälso- och sjukvården. En anledning är att vi blir allt fler och allt äldre. Det som vi gör bra i vården ska vi fortsätta att göra och ge vård i hög kvalitet. Framtiden ska vi möta utifrån våra långsiktiga strategier om vart vi ska och hur vi når dit, men också genom att arbeta tillsammans över gränser.

Vi behöver göra förändringar i hälso- och sjukvården på både kort och lång sikt. Invånare, patienter och medarbetare, både i egen och privat regi, är viktiga i detta arbete. Vi ska arbeta ännu mer hälsofrämjande och förebyggande. Hur vi fördelar våra resurser på bästa sätt är en viktig fråga. En annan är att anpassa hälso- och sjukvårdsutbudet efter patienternas behov och att använda nya tekniska och digitala lösningar på ett klokt sätt.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hallänningarna uppger att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och i Halland har invånare även högt förtroende för den vård som ges, både på vårdcentral och på sjukhus. Det visar resultatet från flera års hälso- och sjukvårdsbarometer.

Hälso- och sjukvårdsbarometern speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård och genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Hälso- och sjukvårdsbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn på återkommande nationella undersökningar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården.

Mätningarna genomförs vartannat år inom primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatrisk vård, samt akutmottagningar. Samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nationell patientenkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: