Webbplatser

Webbplatser ikon
Bakgrundsmönster

Utveckling av sjukhusområdena

Halland har goda förutsättningar för välfärd, med hög utvecklingskraft och växande befolkning. Samtidigt ökar kraven på regional och kommunal service. När vi nu utvecklar våra sjukhusområden läggs grunden för en hälso- och sjukvård med fortsatt hög kvalitet och en god samhällsservice, i en framtid med förändrade förutsättningar.

Halland behåller tre sjukhus

Inriktningsbeslutet, att Halland fortsatt ska ha sjukhus på tre orter, togs utifrån en samlad bedömning av flera olika aspekter, nationella utredningar, tidigare analyser och utveckling inom olika områden. Här kan du läsa mer om de perspektiv som vägdes in i beslutet.

cirkulationsplats i skymningsljus

Planer för sjukhus­områden tar form

Den 19 juni fattade regionfullmäktige beslut om hur de tre sjukhusområdena ska utvecklas, med om- och nybyggnationer, samt en investeringsram för hela byggnationen.

Så tycker boende i Halland om vården

Frågan om sjukvårdsstrukturen handlar om Hallands utveckling, digitalisering, kompetensförsörjning, fastigheter, ekonomiska förutsättningar och hur vi kan möta framtidens krav. Vi ställde frågan till invånare i Halland: Vad anser du är viktigt när du söker vård i Halland? Här kan du läsa svaren.

Aktuellt just nu

Det finns inga fler nyheter att visa