Webbplatser

Webbplatser ikon
Bakgrundsmönster

Arbetet med sjuk­vårds­strukturen i Halland

Halland har goda förutsättningar för välfärd, med hög utvecklingskraft och växande befolkning. Samtidigt ökar kraven på regional och kommunal service. Många perspektiv vägs in när framtidens sjukhus tar form – med fastigheter som är funktionella nu och i framtiden och en hälso- och sjukvård med fortsatt hög kvalitet. Nu läggs grunden för god vård och samhällsservice i en framtid med förändrade förutsättningar. Välkommen att följa arbetet!

Halland behåller tre sjukhus

Inriktningsbeslutet, att Halland fortsatt ska ha sjukhus på tre orter, togs utifrån en samlad bedömning av flera olika aspekter, nationella utredningar, tidigare analyser och utveckling inom olika områden. Här kan du läsa mer om de perspektiv som vägdes in i beslutet.

cirkulationsplats i skymningsljus

Vägval i det fortsatta arbetet

Under våren fortsätter arbetet med en lokalförsörjningsplan, där verksamheternas behov och sjukhusområdenas förutsättningar vägs ihop för att skapa ett underlag till fortsatta beslut. Olika konsekvenser, möjligheter och vägval ska undersökas och många stora beslut kommer att tas.

Invånares åsikter

Frågan om sjukvårdsstrukturen är en viktig invånarfråga. Det handlar om Hallands utveckling, digitalisering, kompetensförsörjning, fastigheter, ekonomiska förutsättningar och hur vi kan möta framtidens krav. Vi ställde frågan till invånare i Halland: Vad anser du är viktigt när du söker vård i Halland? Här kan du läsa svaren.

Aktuellt just nu

Region Halland ger kulturstöd till 14 projekt

Region Halland fortsätter att stödja och främja den kulturella mångfalden i Halland genom att medfinansiera 14 olika projekt. Sammanlagt har 2 060 500 kronor fördelats för att stödja utvecklingen och produktionen av kultur. Beslutet är resultatet av en urvalsprocess som baserats på 80 ansökningar.

Arbetsskor införs för vårdnära medarbetare

Det finns en stor politisk enighet i Region Halland i frågan om arbetsskor. Samtliga partier har lyft den på olika sätt och förra året fanns frågan med i alliansens Mål och Budget som vann majoritet. Beslutet var att arbetsskor skulle utredas och genomföras under 2024.

Hjärtsjukvården i Halland gör stora framsteg

Dödligheten har minskat, fler kan leva längre med hjärtsjukdom och tillgänglighet till kranskärlsröntgen och ballongvidgning (PCI) har ökat i Halland. Det är några av de resultat som ett genomtänkt och uthålligt arbete inom hjärtsjukvården i länet visar, men det finns fler förbättringar att göra. Johan Pontén är hjärtläkare på medicinkliniken på Hallands sjukhus i Halmstad och gläds över utvecklingen.

Arbete pågår för den AI-förstärkta medarbetaren

AI är en fråga för hela Region Halland. På IT och Digitalisering och särskilt på avdelningen Digital arbetsplats och plattformar är det stort fokus på smarta system som frigör resurser och förenklar vår vardag.

Ökad risk för kikhosta i Halland

Flera fall av kikhosta har den senaste veckan konstaterats i Halland. Fallen är från olika delar av länet och har inte någon uppenbar koppling till varandra.