Webbplatser

Webbplatser ikon

Så styrs hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård är Region Hallands största verksamhet. Det är folkvalda politiker som fattar de beslut som styr vården.

Hälso- och sjukvårdssystemet består av flera delar

Vården i Halland drivs både av regionens egna vårdförvaltningar och av privata vårdgivare. Region Halland ansvarar för hela Hallands hälso- och sjukvårdssystem och har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Du kan också få vård i andra regioner, till exempel vid universitetssjukhus, så kallad regionvård. Allt detta tillsammans utgör Hallands hälso- och sjukvårdssystem och behövs för att regionen ska kunna leverera en god vård.

Politiska nämnder styr förvaltningarnas arbete

Region Halland har fyra vårdförvaltningar: Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland och Psykiatrin Halland. Förvaltningarna Regionkontoret och Regionservice arbetar också med vårdrelaterade frågor och stödjer övriga förvaltningar. Region Hallands verksamheter leds på övergripande nivå av regiondirektören. Regiondirektören leder Regionkontoret, som arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. I övriga förvaltningar leds den operativa verksamheten av en förvaltningschef, som arbetar utifrån de politiska beslut som fattats i den nämnd som styr förvaltningen.

Region Hallands organisation

Politisk organisation

Hälso- och sjukvårdsstrategin är ett stöd för beslut

Hallands Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017–2025 ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland och fungerar som ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar.

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi

Senast ändrad: