Webbplatser

Webbplatser ikon

Från vaggan till graven - hallänningarnas livsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv

Från vaggan till graven är en analys av hallänningarnas livsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv. Första rapporten släpptes 2018 och analysen uppdaterades 2021 .

Jämlika och jämställda villkor och förutsättningar behövs för att alla ska kunna ta del av Hallands hållbara tillväxt.

Rapporten "Från vaggan till graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv", visar att ojämställdhet och ojämlikhet går igen i samhällets olika områden och genom livets alla skeden.

Fortsatt stora utmaningar med jämställdhet och jämlikhet

Uppdateringen av Från vaggan till graven 2021 gjordes som en del av ett större arbete inom ramen för den nationella satsningen Vägar till hållbar regional utveckling. Analysen uppdaterades med ny statistik och forskning som visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet.

Rapport – Från vaggan till graven 2021 Länk till annan webbplats.

Jämnt ska vara jämt

Resultatet av rapporten går att ta del av i ett mer lättillgängligt format under konceptet "Jämnt ska vara jämt". På webbplatsen kan du läsa intressanta frågeställningar från analysen. Här hittar du även illustrationer, filmer och presentationsmaterial. Du kan också göra Jämnt ska vara jämt-testet och testa din kunskap om jämställdhet och jämlikhet.

För ökad jämställdhet och jämlikhet genom hela livet- Jämnt ska vara jämt Länk till annan webbplats..

Politiker och tjänstemän inom offentlig sektor, näringslivet och ideella organisationer kan använda underlaget och resultatet. Det är med gemensamma krafter vi skapar hållbar tillväxt för Halland.

Tecknad bild med fyra personer runt ett spelbord och texten "Grattis! Du är kille! Ta studenten och gå direkt till ett jobb, övriga spelare står över ett kast och söker till en högskoleutbildning."

Halland har en arbetsmarknad som gynnar inrikes födda, gymnasieutbildade män – men hur är det för alla andra? Illustration: Ellen Ekman

Analysen gjordes första gången 2018

Analysen utvecklades och genomfördes första gången 2017–2018 av Region Halland i samverkan med Länsstyrelsen Halland. Fokus var då på jämställd regional tillväxt, med finansiering av Tillväxtverket inom ramen för en Jämställd regional tillväxt.

Rapport – Från vaggan till graven 2018 Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: