Direkt till innehållet

Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets sex kommuner och Länsstyrelsen Hallands län. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Halland. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer.

Miljösamverkan Väst

Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland tar nästa steg i den gemensamma samverkan och på utvecklingsresan. Från och med mars 2022 kallar vi oss för Miljösamverkan Väst.

Vad innebär detta?

  • Nytt namn! Miljösamverkan Väst är det nya namnet för vår gemensamma samverkan. Vi är fortfarande två organisationer med två styrgrupper och skilda budgetar.
  • Ny ingång på Tillsynsportalen Väst för alla inom vår samverkan!
  • Ny gemensam extern webbsida för alla utanför samverkan! Här hittar ni mer information om vår samverkan, organisationen, verksamhetsplan och styrande dokument. Startsida – Miljösamverkan väst (miljosamverkanvast.se)

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta för handläggare med flera på miljömyndigheterna i Halland och Västra Götalands län. Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen, skicka e-post till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

Tillsynsportalen Väst

 

Kontakta Miljösamverkan Halland

Martina Lindegren projektledare Miljösamverkan Halland, tel. 035-13 19 38Avdelningen för Samhällsplanering, Region Halland

Senast ändrad: