Webbplatser

Webbplatser ikon

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd kan sökas för metodutveckling, förstudier, pilotprojekt, utveckling av nätverk, samverkan regionalt, interregionalt och internationellt och för annat som bidrar till att målen i Hallands kulturstrategi och kulturplan kan uppnås.

Utlysning sker två gånger per år:

  • 1–28 februari (29 februari vid skottår)
  • 1–30 september

Ansök så här

Du gör ansökan i vår e-tjänst.

Obligatoriska bilagor:

  • Registerutdrag från Skatteverket
  • CV för nyckelpersoner i projektet

Kompletteringar och ofullständiga ansökningar

Ansökningar som inte innehåller obligatoriska bilagor eller inte uppfyller andra formella krav som anges för stödformen avslås utan att beredas. Ansökningar om projektstöd som inte anger sökt belopp avslås utan att beredas.

Komplettering av ansökningar om projektstöd efter sista ansökningsdatum medges ej.

Kontaktperson

Anders T Carlsson

Utvecklingsledare – Kultur

035-17 98 28

Senast ändrad: