Webbplatser

Webbplatser ikon

Redovisa projekt med kulturstöd

Efter genomförande av projektet ska projektägaren lämna en skriftlig redovisning. Det gäller alla som beviljats utvecklingsstöd, produktionsstöd eller expresstöd.

Redovisning ska ske senast det datum som anges i beslutsmeddelandet.

Redovisningen diarieförs och blir en offentlig handling.

Utvecklingsstöd och produktionsstöd

Region Hallands blankett för redovisning av projektstöd/kulturstöd (pdf) Pdf, 394 kB.

Ladda ner redovisningsblanketten till din dator (öppna i Acrobat), fyll i och spara, och skicka den som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: regionen@regionhalland.se

OBS! Om du får problem med att skriva i dokumentet, testa att öppna det i Acrobat eller någon av webbläsarna Safari, Firefox eller Chrome.

Produktionsstöd i form av efterhandsstöd för litteratur redovisas ej.

Expresstöd

Region Hallands blankett för redovisning av expresstöd (pdf) Pdf, 422 kB.

Ladda ner redovisningsblanketten till din dator (öppna i Acrobat), fyll i och spara, och skicka den som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: regionen@regionhalland.se

OBS! Om du får problem med att skriva i dokumentet, testa att öppna det i Acrobat eller någon av webbläsarna Safari, Firefox eller Chrome.

Kontakt

Kontakta Anders T Carlsson om du har frågor kring redovisningen av projekt.

E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28

Senast ändrad: