Webbplatser

Webbplatser ikon

Frågor och svar om kulturstöd

Här hittar du vanliga frågor – och svar. Om du inte hittar svar på just din fråga, ta gärna kontakt med oss!

Vad är ett projekt?

Ett projekt är en tillfällig arbetsinsats för att ta fram en viss produkt, tjänst eller för att uppnå ett visst resultat. Projektet som arbetsform skiljer sig från andra arbetsformer genom att den har en bestämd början och ett bestämt slut.

Du kan inte få projektstöd för drift av ordinarie verksamhet, dvs en verksamhets löpande kostnader.

Vem kan ansöka?

Vad menas med en professionell eller yrkesverksam konstnär/kulturskapare?

Vi följer KLYS definition på vem som är yrkesverksam eller professionell konstnär:

”en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Det är alltså inte sysselsättningsgraden som avgör vem som är yrkesverksam. Begreppet ska förstås i relation till ett yrkesfält.”

Läs mer på KLYS webbplats Länk till annan webbplats.

Måste jag ha ett eget företag för att söka stöd?

Om du inte har ett företag eller gör ansökan för en förening så kan du göra ansökan via ett egenanställningsföretag eller ett kooperativt produktionshus.

Läs mer om egenanställningsföretag på Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Vad menas med en juridisk person?

En juridisk person är till exempel: aktiebolag, handelsbolag, förening, stiftelse och kommun. Enskild firma är inte en juridisk person.

Kan jag söka stöd och använda en faktureringstjänst?

Nej, du kan inte ta emot projektstöd genom att anlita en faktureringsfirma, då räknas du som privatperson. Däremot kan du söka genom produktionsbolag eller egenanställningsföretag där det fungerar så att du blir anställd av dem under projekttiden och det företaget blir projektägare och har arbetsgivaransvaret.

En möjlighet är att söka stöd genom egenanställningsföretag, till exempel Smartse.org – som anställer projektsökaren och tar hand om allt motsvarande vad en arbetsgivare gör. Vi vill ha direktkontakt med den person som ska genomföra projektet.

Läs mer om egenanställningsföretag på Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Måste jag bo i Halland för att få söka stöd?

För två av våra stöd så måste den som söker vara skriven i Halland. Det är ett krav för Arbetsstipendium och Expresstöd. För projektstöden utvecklingsstöd och produktionsstöd så kan den sökande vara registrerad i annan region.

Bilagor

Hur beställer jag registerutdrag från Skatteverket?

Den som registrerat ett företag eller en förening hos Skatteverket får bevis på det: företag får ett registerutdrag och ideella föreningar får ett organisationsnummerbevis.

Om du inte hittar företagets registreringsbevis eller föreningens organisationsnummerbevis, eller om företags- eller föreningsuppgifterna ändrats, så kan ett aktuellt bevis beställas från Skatteverket. Instruktioner för hur det görs finns på Skatteverkets webbplats. Gör det i god tid så att du kan bifoga det till ansökan innan sista ansökningsdatum. När ansökningstiden gått ut så är det inte längre möjligt att komplettera ansökan.

Vem ska jag skicka med CV för?

CV ska alltid bifogas för den som är projektledare eller ansvarig för projektets genomförande samt för de nyckelpersoner som ska arbeta med projektet.

Kan jag komplettera min ansökan?

Du kan komplettera din ansökan så länge som utlysningen är öppen. Efter sista ansökningsdatum kan du inte längre komplettera din ansökan.

Du kompletterar din ansökan genom att öppna e-postmeddelandet som bekräftar att du skickat in din ansökan och klicka på länken där, logga in och sedan lägga till din komplettering som bifogad fil (i meddelande-fliken). Om det inte fungerar så kan du e-posta din komplettering till regionen@regionhalland.se. Du måste skicka med det ärendenummer som finns med i e-postmeddelandet som du får när din ansökan är inskickad. Detta för att kompletteringen skall kopplas till rätt ansökan.

Det är viktigt att du svarat på alla frågor i ansökningsformuläret och att du bifogar alla obligatoriska bilagor som ska finnas med. Vilka de är står i informationen om stödet.

Ansökningar som inte uppfyller de krav som ställs på dig som söker stöd, som att skicka med obligatoriska bilagor, kommer att avslås utan att beredas. Detta gäller alla, även dig som fått stöd tidigare.

Hur gör jag?

Hur fyller man i ansökans ekonomidel om lön och arvode?

Vad är skillnaden mellan lön, egen lön i eget företag, lön som arbetsgivare och arvode mot faktura?

  • Lön, egen lön i eget företag fyller du i som har enskild firma där du kommer göra egna uttag i samband med projektet.
  • Lön som arbetsgivare gäller dig som är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och ska betala ut lön till anställda i det företag du anger i ansökan.
  • Arvode, köp av tjänster mot faktura. Här anger du den ersättning du som uppdragsgivare betalar ut till extern part i samband med projektet.

Vad kan få stöd?

Jag ser att det inte går att få stöd för vidareförmedling. Vad innebär vidareförmedling?

Med vidareförmedling menar vi att dela ut stöd i andra hand. Ett exempel: någon söker stöd för att i sin tur göra en utlysning av stöd där andra söker och beviljas stöd för att utföra något.

Att betala ut lön eller arvodera medverkande räknas inte som vidareförmedling.

Kan jag söka stöd för ett projekt där verk säljs för donation till välgörande ändamål?

Nej, kulturstöd kan inte ges till projekt för välgörande ändamål.

Kan man söka stöd flera gånger i samma projekt?

Vi behandlar endast en ansökan per projekt vid samma ansökningstillfälle. Om det är flera samarbetsparter så ska ni söka tillsammans, inte göra varsin ansökan.

Om du/ni delat upp projektet i flera tydligt avgränsade faser kan du söka separat för varje fas, men det ska framgå att projektet består av flera faser. Budgeten ska relatera till den avgränsade fas du beskriver i ansökan. Att stöd beviljas för en fas är inte en garanti för fortsatt stöd i en annan fas. Att dela upp projekt är vanligt vid exempelvis filmprojekt.

Kan projektet vara påbörjat? Ja, om det är avgränsade faser, som beskrivet ovan. Men du/ni kan inte få stöd för redan genomförda aktiviteter. Du kan söka för följande avgränsade projektfaser.

Inför ett större projekt kan en förstudie beviljas utvecklingsstöd.

Kan jag söka stöd för ett bokprojekt?

Författare kan ansökan om arbetsstipendium för att frigöra skrivtid och Expresstöd för att anlita en lektör eller redaktör om du vill komma vidare i din konstnärliga utveckling genom att inhämta åsikter från fler håll under skrivprocessen, fram till utgivning.

Förlag kan ansöka om efterhandsstöd till litteratur av halländskt värde, det söks inom ramen för Region Hallands produktionsstöd. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok. Efterhandsstödet är högst 50 000 kronor och ska inte ge full kostnadstäckning.

Läs mer om stöd inom litteraturområdet.

Bedömning och beslut

Hur bedömer ni ansökan?

Alla ansökningar handläggs utifrån regelverket för Region Hallands kulturstöd och de prioriteringar för regionalt kulturstöd som beskrivs där. Kontrolläs gärna din ansökan utifrån prioriteringar för regionalt kulturstöd. Det kan hjälpa dig att få med allt som är viktigt för den som ska bedöma din ansökan.

Läs mer om hur beredning, bedömning och beslut görs för de olika formerna av kulturstöd.

Kan jag få veta vilka som beviljats stöd?

Ja, du söker på ordet ”kulturstöd” (eller ”arbetsstipendium”) i sökrutan som finns längst upp i sidhuvudet på denna webbplats. Du får då upp sidor och nyheter, bland dessa hittar du vilka som beviljats stöd och hur mycket de beviljats.

Har du fler frågor?

Hör gärna av dig till kontaktpersonen nedan eller till någon av våra utvecklare om du vill veta mer!

Anders T Carlsson

Utvecklingsledare – Kultur

035 17 98 28

Senast ändrad: