Webbplatser

Webbplatser ikon

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur, eller bredband, är avgörande för att vi ska kunna använda internet på ett smidigt sätt och ta del av olika digitala tjänster.

Begreppet digital infrastruktur innefattar olika höghastighetsanslutningar till internet som möjliggör snabb överföring av data i ett kommunikationsnät. Det omfattar både fasta lösningar som fiber, ADSL och kabel-tv, och trådlösa tekniker som mobilt bredband via 4G eller 5G.

Tillgång till digital infrastruktur öppnar upp för en mängd olika digitala tjänster utöver enkel internetåtkomst, såsom IP-telefoni, TV, och olika streamingtjänster. Allt fler samhällstjänster inom vård, omsorg och utbildning är tillgängliga via internet, vilket gör digital infrastruktur viktig för att säkerställa tillgång till samhällsservice. Dessutom är en fungerande digital infrastruktur en grundläggande förutsättning för så kallade smarta hem, där olika apparater och enheter kan kopplas samman och styras via internet.

Fast och mobil digital infrastruktur

I Sverige konkurrerar olika internetleverantörer om att leverera digital infrastruktur och relaterade tjänster till hushållen. Det finns två huvudtyper av digital infrastruktur: fast och mobil.

Fast digital infrastruktur är kopplad till en specifik adress och kan bara användas där. Den vanligaste och mest avancerade tekniken för fasta nät är fiber, som erbjuder överlägsen hastighet, kapacitet och stabilitet jämfört med andra tekniker. Det finns över 1000 olika ägare till fasta nät i Sverige. Det kan vara kommersiella bolag, kommunala bolag som har bildats för att bygga ut digital infrastruktur (så kallade stadsnät) eller ekonomiska föreningar, kallade byanät. Några operatörer har nationella nät men de flesta nät är geografiskt avgränsade till en kommun eller ännu mindre yta. I Halland finns det nästan 60 nätägare.

Mobil digital infrastruktur är en flexiblare lösning som du kan använda var du vill så länge den operatör du har valt har täckning där du befinner dig. Det finns idag fyra mobilnät och ett flertal företag som erbjuder mobilabonnemang. Vilken operatör som har täckning där du bor hittar du exempelvis på Täckningskollen (tackningskollen.se) Länk till annan webbplats.

De flesta har tillgång till fast bredband i Halland

Målet för utbyggnaden av digital infrastruktur i Sverige är att hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2025. I Halland har en stor majoritet av hushållen tillgång till bredband via fiber, drygt 88 procent. Det är en något lägre andel av hushållen utanför tätort – drygt 80 procent.

Region Hallands roll

Det är staten i form av riksdagen och regeringen som ansvarar för den övergripande politiken för digital infrastruktur. Ansvarig myndighet är Post- och Telestyrelsen.

Region Halland har ansvar för att främja tillgången till digital infrastruktur i länet och att arbeta för att skapa så bra förutsättningar för bredbandsmarknaden som möjligt. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela Halland och att ta del av de digitala tjänster som erbjuds, både samhällstjänster och kommersiella tjänster.

De halländska kommunerna har också ansvar för att främja utbyggnaden av digital infrastruktur, genom att bland annat underlätta tillståndsprocesser.

Saknar du tillgång till bredband?

Om du saknar tillgång till fast digital infrastruktur kan du kontakta nätägaren där du bor för att se vilka alternativ som finns tillgängliga. Olika nätägare och kommunikationsoperatörer kan ha olika priser och villkor, så det är viktigt att jämföra olika alternativ innan du väljer. Du kan också använda webbplatser som Bredbandskartan, Bredband.se och Bredbandsval.se för att få mer information och jämföra olika bredbandsalternativ.

Hitta nätägare på Bredbandskartan – pts.se Länk till annan webbplats.

Bredband.se » Hitta billigaste bredbandet på din adress Länk till annan webbplats.

Bredbandsval.se – Jämför och beställ bredband på din adress Länk till annan webbplats.

Du behöver ofta ha ett avtal med nätägaren och annat avtal med den som levererar tjänster i nätet.

Kontaktperson

Ellinore Swahn

Utvecklare samhällsplanering

0767-75 68 95

Senast ändrad: