Webbplatser

Webbplatser ikon

Bredbandsstöd

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband.

Post- och Telestyrelsen (PTS) handlägger det nationella bredbandsstödet. Arbetet sker kalenderårsvis och stödprocessen pågår i stort sett hela året.

Region Halland bistår PTS i arbetet med stödet. I januari kvalitetssäkrar vi PTS byggnadsförteckning och i april/maj jobbar vi med regionala prioriteringar. Därefter är regionens del i stödprocessen till ända.

Beskrivning av de olika faserna i stödprocessen (PTS) Länk till annan webbplats.

2024 har PTS cirka 1,2 miljarder kronor att fördela till nätägare som ansöker om stöd. Stödet kan inte sökas av privatpersoner.

Så går det till att ansöka om bredbandsstöd (PTS) Länk till annan webbplats.

Frågor om stödet kan ställas till PTS: bredbandsstod@pts.se

Kontaktperson på Region Halland

Björn Johansson

Strateg samhällsplanering

0722-45 03 75

Senast ändrad: