Webbplatser

Webbplatser ikon

Hallandstrafiken

Varje dag året runt gör Hallandstrafiken det möjligt för invånarna att ta sig till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter med buss, tåg och taxibilar.

I Halland sköts planeringen av kollektivtrafik av Hallandstrafiken, en förvaltning inom Region Halland. Dessutom upphandlar och samordnar Hallandstrafiken sjukresor och färdtjänst, tar emot beställningar för färdtjänstresor och samordnar kommunernas skolskjutsar. Det är det som kallas särskild kollektivtrafik.

Utifrån de strategiska valen och prioriteringarna i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet arbetar Hallandstrafiken varje år fram en Kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanen beskriver hur verksamheten ska utvecklas de kommande året, med utblick två år framåt.

Kollektivtrafikplan 2024 Pdf, 3 MB.

Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: