Direkt till innehållet

Film

Vi utvecklar, stödjer och samordnar i det halländska filmlivet. Vi vill skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Halland, och att människor och platser i Halland ska speglas genom film och rörlig bild. Kultur i Halland - Film är ett regionalt resurscentrum för film och en av Sveriges 19 filmregioner.

Filminspelning i sanddyner vid havet.
Foto: Sören Pedersen.

Kultur i Halland stödjer film och rörlig bild genom stöd till exempelvis produktion, filmutbildning och filmvisningar. Vi arbetar med att skapa mötesplatser och nätverk, stödja projekt, och samordna.

Filma i Halland!

Här finns många möjligheter till stöd och utveckling för dig som vill utbilda dig och för dig som är professionell filmskapare.

Filmutbildningar

Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola är en 1-2-årig utbildning som fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Filmlinjen har ett nära samarbete med skådespelarlinjen.

Fler filmutbildningar i Halland

Utvecklingsområdet film

På området film vill Region Halland:

  • samordna, stödja och främja visning av film
  • samordna och främja filmkunnighet och filmskapande
  • samordna och verka för talangutveckling
  • samordna och verka för filmproduktion
  • vidareutveckla internationella samarbeten.

Ett resurscentrum för film

Vi vill att det görs film, visas film och pratas om film – i hela Halland. Du kan få hjälp att testa en idé eller en ny teknik, låna utrustning och fördjupa dina kunskaper inom alla filmområden. Vi arrangerar filmkurser och samarbetar med professionella filmare, nybörjare, kulturskolor, fritidsgårdar, skolor såväl som andra filmregioner.

Samverkan

Kultur i Halland – Film ingår i det nationella nätverket Filmregionerna, där Sveriges 19 regionala resurscentrum för film är medlemmar.

Kultur i Halland – Film ingår i Regionsamverkan Sydsveriges utvecklingsarbete inom filmområdet. Medverkande regioner utöver Region Halland är Region Jönköpings län, Filmregion Sydost, samt Region Skåne.

Vårt kontaktnät är lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

För att bygga nätverk och få verksamheter i regionen att växa och utvecklas samverkar vi med kommuner, skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer, kulturutövare, osv.

Filmstöd

Stöd till film

Regionalt kulturstöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Fokus för stöd på filmområdet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film i Halland.

Utvecklingsstöd och produktionsstöd har två ansökningsperioder per år, 1–28 februari och 1–30 september. Expresstöd kan sökas löpande 15 januari–1 juni och 15 augusti–1 december.

Kontakta gärna Kultur i Hallands filmutvecklare för att diskutera din projektidé.

Läs mer och ansök om regionalt kulturstöd

Teknikstöd och mentorskap

Vill du förverkliga din filmidé? Du kan exempelvis ansöka om manushjälp, mentorskap eller lån av teknik.

Som filmare kan du få teknikstöd och låna professionell utrustning. Det finns kamerautrustning, redigering, ljudmix, ljud- och ljusutrustning. Åkvagnar, en glide-cam, Easy Jib samt div. annan kringutrustning.

Filmen ska ha anknytning till Halland: Ämnet, produktionen, producent, upphovspersoner eller medverkande i övrigt. Teknik lånas ut till filmprojekt som inte har kommersiellt syfte.

Läs mer om teknikstöd och mentorskap och ansök här.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi arbetar med film i Halland? Kontakta oss!

Letar du efter vår logotyp för att visa vår medverkan i ett samarbete eller att din film fått stöd från Region Halland? Kultur i Halland – Films verksamhetslogotyp hittar du här.

Följ oss

Aktuella aktiviteter och arrangemang presenteras i listan med Kulturarrangemang.

Utlysningar och andra nyheter finns på regionhalland.se/kultur.

Du kan också följa Kultur i Halland – Films sida på Facebook.

Senast ändrad: