Webbplatser

Webbplatser ikon

Leverans av barnhälsovårdsjournaler

Barnhälsovårdsjournaler som förvaras av skolhälsovården i Halland ska lämnas till Regionarkivet, även de som är upprättade i andra landsting och regioner.

Leverans sker i första hand i juni eller augusti, enligt rutiner fastställda av varje kommun. Om det rör sig om ett mindre antal journaler så går det även bra att skicka dem till Regionarkivet. Säkrast är då att skicka försändelsen rekommenderad till följande adress:

Region Halland
Regionarkivet
Box 517
301 80 Halmstad

Att tänka på vid leverans:

  • Tejp, gem, plastfickor, post-it-lappar och handlingar som inte tillför någon sakkunskap, till exempel tillfälliga minnesanteckningar, ska avlägsnas
  • Klasslistorna ska skickas med och journalerna ska vara sorterade efter dem. Var vänlig se efter så att inga handlingar som tillhör skolhälsovården finns med i journalen
  • Om du skickar journaler med post – märk kuvertet eller förpackningen tydligt med avsändare (namn och adress)
  • Kontakta oss innan om du tänker komma personligen, så att det säkert finns någon på plats för att ta emot dig

När Regionarkivet mottagit en leverans av barnhälsovårdsjournaler och registrerat dem, skickas ett kvitto till avsändaren som bekräftelse på att leveransen är mottagen.

Senast ändrad: