Webbplatser

Webbplatser ikon

Farbara vägar för cykel

Cykel är ett hållbart transportmedel som både ger motion och är relativt snabb, det kan i många fall vara ett bra alternativ till bilen. Men då underlättar det om man vet både vilka vägar som är lämpliga att cykla på och ungefär hur lång tid det tar att cykla.

Därför har Region Halland gjort en teoretisk kartläggning av bilvägar som kan anses vara lämpliga att cykla på.

Kartan visar lämpliga vägar för cykling

Det här kan du se på kartan:

  • Vilka vägar som är säkrare alternativ att välja för din cykeltur.
  • Hur långt det går att cykla på 30 minuter från någon av de utpekade tätorterna.

Karta över vägar som är lämpliga att cykla på Länk till annan webbplats.

Du kan filtrera i kartan (uppe till vänster) för att se avstånden från en specifik tätort.

Kartan baseras på data från Trafikverket

Studien utgår ifrån Trafikverkets dokument om Cykelleder för rekreation och turism. Det innehåller kriterier för vägar som utifrån hastighetsgräns och trafikmängd kan anses vara godtagbara för cykling. Kriterierna har därefter samkörts med Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Resultatet blir en klassificering av cykelfarbarheten på vägnätet. Framtagandet har skett med en automatiserad metod som har utgått från hastighet och trafikmängd. Sträckorna är inte provcyklade. Det gör att det kan finnas vägar som har bommar eller andra hinder som gör det svårare eller förbjudet att cykla på, även om de räknas som säkrare alternativ i kartläggningen. Tjänsten kommer att utvecklas efterhand.

Cykelbarhet handlar om vilka upplevelser olika infrastruktur­utformningar erbjuder för cyklister. Hög cykelbarhet innebär med andra ord att trafikmiljön är inbjudande att cykla i och att man som cyklist gärna väljer dessa gator och vägar. Cykelvänlighet kan vara ett annat ord.

Om kartläggningen

Syftet med kartläggningen är att skapa bättre förutsättningar för att få fler att känna sig trygga med att cykla och att få cyklister att välja mindre trafikfarliga vägar. Det blir också en kartläggning över saknade länkar och ett viktigt underlag till nästa revidering av den regionala cykelplanen.

Några slutsatser som går att dra från kartläggningen är att det finns goda möjligheter att cykla i Halland både inom och utanför tätorterna. Inom tätorterna på främst gång- och cykelvägar men även på mindre gator. Utanför tätorterna finns det flertalet sträckor som går att cykla på mellan orter i närheten. Dessa sträckor går på större vägar med mindre trafik samt på det mindre enskilda vägnätet. De vägar som bör undvikas är de större statliga vägarna.

Senast ändrad: