Webbplatser

Webbplatser ikon

Potential för cykling i Halland

Vi vill få fler att cykla i Halland! Cykeln gör det enkelt för dig att ta dig till jobbet och skolan, till kollektivtrafiken, den hjälper dig att ta hand om din hälsa och den har låg miljöpåverkan.

Cykel kollektivtrafik = sant

Cykel tillsammans med kollektivtrafik bidrar till minskade koldioxidutsläpp, minskad trängsel i våra halländska städer, på våra vägar samt bidrar till bättre hälsa för dig och andra hallänningar. Vi ökar andelen hållbara resor i Halland genom att välja cykeln och att åka med buss och tåg.

Skulle du kunna cykla till kollektivtrafiken inom 10 minuter?

Troligtvis! Region Halland har tagit fram en närhets- och potentialstudie som visar att tre av fyra hallänningar kan cykla till buss eller tåg inom 10 minuter.

I Cykel ♥ kollektivtrafik = sant Länk till annan webbplats., kan du läsa mer om positiva effekter av cykel och kollektivtrafik tillsammans samt se hur det ser ut för just din kommun.

Många hallänningar har möjlighet att cykla till jobbet

Fyra av tio hallänningar har max 30 minuters väg med cykel till sina jobb. Det visar Cykelpotentialstudie för Halland – en analys som visar att det finns goda möjligheter att få fler att gå eller cykla till jobb och skola. Cykelpotentialstudie för Halland är ett redskap i arbetet för ökad hållbar arbets- och skolpendling och har varit ett viktigt underlag till den nya regionala cykelplanen.

Genom att utgå ifrån invånares möjliga restider och resvägar mellan bostad och arbetsplats eller gymnasieskola/högskola, går det att visualisera vilka vägar som blir belastade och hur många invånare i Halland som kan nå sin arbetsplats inom 15, 20, 30 eller 45 minuter genom att gå, cykla eller ta elcykeln till arbetet. På samma sätt har vi studerat barnens väg till grundskolan, då beräknar vi potentialen i avståndet istället för tiden.

I Cykelpotentialstudie för Halland Länk till annan webbplats. kan du ta del av interaktiv statistik och karta.

Senast ändrad: