Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Om Språkstart Halland

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startade under 2018 med syftet att skapa ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle.

”Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa… De första åren i ett barns liv har stor påverkan på framtida hälsoutveckling. Tidiga och samordnade insatser från samhället kompenserar och utjämnar konsekvenserna av olika förutsättningar. Positiva effekter kan ses under en lång tid.” (Region Hallands Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020)

Illustration med text "Språkstart Halland!"-

Så här går det till

Grunden är möten i hemmiljö då familjer får ett besök av en biblioteksanställd språkstartare när barnet är sex månader gammalt. Under besöket får familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

Vid 11 månaders ålder erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa språkpaket delas ut.

Innan barnet fyllt 3 år kommer familjen att få möjlighet att vara med på flera aktiviteter som uppmuntrar till att leka med språket. Barnet får också ett tredje språkpaket som delas ut på förskolan.

Besöken och språkpaketen är gratis för familjerna. Innehållet i språkpaketen, metoder och material, är framtaget av en grupp bestående av representanter för olika yrken inom barns hälsa och språkutveckling.

Kan Språkstart Halland göra skillnad?

Ja, denna satsning bygger på lång och bred erfarenhet och forskning. Inom Region Halland har bibliotek och barnhälsovård samarbetat i flera olika projekt under mer än tio år, som alla syftat till att stärka små barns språkutveckling.

Att det fungerar bekräftas av flera utvärderingar och i kunskapsöversikten Dags att höja ribban! (Kerstin Rydsjö, broschyr uppdaterad 2017) finns en sammanställning och analys av resultat från svenska och internationella projekt och aktuell internationell forskning. Pdf, 2 MB.

Utvärdering av Språkstart Halland

En utvärdering av Språkstart Halland – hur en regional och kommunal insats med inslag av gemensam bokläsning kan främja förskolebarns språkutveckling Länk till annan webbplats., är ett examensarbete som utvärderar effekterna av Språkstart Halland, studien är gjord av logopedstudenterna Josefine Almquist Tangen och Julia Lundqvist, Lunds universitet (2020).

Illustration där en stor figur sitter i en röd fåtölj och tittar på en liten figur som håller fram en bok med röd pärm.

Senast ändrad: