Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Språkstart Halland på olika språk

Du som förälder eller annan vuxen i barns närhet kan få Språkstart Hallands information på olika språk: Prata med en språkstartare, fråga på biblioteket eller beställ Språkstart Hallands informationsmaterial på olika språk här på webben.

Endast du som har barn och bor i Halland kan beställa. Vill du ha material för annat syfte? Kontakta oss som arbetar med Språkstart Halland.

Flerspråkighet

De flesta barn är flerspråkiga, i Halland och i resten av världen. Många barn växer upp i miljöer där mer än ett språk är en förutsättning för att leva ett aktivt vardagsliv. En vanlig uppfattning är att flerspråkiga barn börjar tala senare, och att det tar mycket längre tid att utveckla mer än ett språk. Forskningen har visat att detta inte stämmer. Så gott som alla barn börjar prata i 1-årsåldern, oberoende av antal språk. Varje nyfött barn har förutsättningar att utveckla mer än ett språk. Flerspråkiga barn lär sig sina språk i ungefär samma takt som enspråkiga barn, om de har god tillgång till sina språk. Barn som möter ett nytt språk senare under förskoleåren, är hjälpta av sin tidigare språkkunskap när de möter det nya språket. Barn som växer upp med flera språk är enligt forskning tidigare än andra barn med abstrakt tänkande och språklig medvetenhet.

Inom Språkstart Halland vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn att utveckla ett bra språk. Det är deras rättighet. Därför har vi översatt vår information till de språk vi vet är vanliga i Halland: arabiska, albanska, dari, engelska, farsi, somaliska, pashto och vietnamesiska.

På UR finns en föreläsning med Eva-Kristina Salameh om stöd för flerspråkiga barns språkinlärning: UR Samtiden – Lika värde: Stöd för flerspråkiga barn | UR Play Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Gemensamt för de nationella minoritetsspråken är att de har talats under mycket lång tid i Sverige, men för flera av dem minskar numera antalet talare i snabb takt. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att språken dör ut.

Samtidigt som Sveriges regering utsåg fem nationella minoritetsspråk utsåg man också fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Den som tillhör en nationell minoritet har sedan år 2000 särskilt starka rättigheter att tala sitt nationella minoritetsspråk och utöva sin kultur i Sverige. Särskilt viktigt är barns rätt till sitt språk och sin kultur. Familjer kan se mycket olika ut. Kanske kan de vuxna minoritetsspråket, eller inte.

Inom Språkstart Halland vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn att möta sitt minoritetsspråk. Därför har vi översatt all vår information till de nationella minoritetsspråken. Inom samiska finns flera språk, vi har valt att översätta Språkstart Hallands information bara till nordsamiska i samspråk med avdelningschefen på Språk och utbildning, Sametinget. Inom romani chib finns flera varieteter. I samråd med språkvårdare i romani chib på Institutet för språk och folkminnen har vi valt att översätta till romani arli, romani kalerdash och romani lovari.

Mer information kan du ta del av här:

Nationella minoriteter – Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Nationella minoritetsspråk | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

En cirkel med fem mindre cirklar i, i de mindre cirklarna visas utsnitt av de fem nationella minoriteternas flaggor eller symboler.

Senast ändrad: