Webbplatser

Webbplatser ikon

Övriga sökbara kulturstöd

Utöver de stödformer där du ansöker om finansiering gör Kultur i Halland och institutionerna Art Inside Out, Rum för Dans och Musik Hallandia en mängd satsningar och utlysningar som syftar till att främja de olika konstformerna.

Satsningar och utlysningar presenteras på olika sätt och vid varierande tidpunkter. Du kan prenumerera på våra nyhetsbrev för att få information om när de flesta utlysningar sker.

Ibland sker utlysningar med kort varsel, dessa publiceras då som en nyhet på webbplatsen, i något av våra nyhetsbrev och i våra konton i sociala medier.

Du som driver företag eller en verksamhet inom de kulturella och kreativa branscherna är en del av näringslivet i Halland och kan också söka de regionala stöd som riktar sig till företag.

Nedan finns en sammanställning som listar flertalet av dessa satsningar och utlysningar. Information finns även på webbsidorna om respektive konst- och kulturform.

Residens

Art Inside Out utlyser residens i alla konstformer och genrer, vanligtvis två gånger per år. Läs mer på Art Inside Outs webbplats Länk till annan webbplats.

Rum för Dans utlyser dansresidens ett par gånger per år, ibland i form av samproduktioner. Läs mer på Rum för Dans webbplats Länk till annan webbplats.

Kultur i Halland – Film utlyser Filmresidens Halland och Filmresidens Playground en gång per år. Läs mer på webbsidorna om film

Konst i Halland utlyser varje år vistelsestipendier och residens för bild- och formkonstnärer, ofta i form av nationella och internationella utbyten. Läs mer på Konst i Hallands webbplats Länk till annan webbplats.

Utvecklingsprogram

Doc Out West – är ett utvecklingsprogram för dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. Läs mer om Doc Out West

Manuscirklar – för dig som skriver för film genom digitala möten en gång i månaden. Huvudfokus är att ge feedback på varandras manus och att lära av varandras erfarenheter när det gäller bland annat struktur, att bygga starka karaktärer, scenskrivning och tema. Ibland arrangeras träffar ”på plats” där vi till exempel möter gästföreläsare, testar uppläsning av texter med skådespelare, eller att du får möjlighet att presentera ditt projekt. Läs mer om att skriva manus för film.

Utlysningar

 • Kritikstöd för författare – få din senaste bok närläst av kritiker. Läs mer om Kritikstöd för författare
 • IYMS – Handledare och deltagare till internationell träff för unga filmare som vill göra film om mänskliga rättigheter. Läs mer om IYMS
 • Bergmanveckans talangdagar på Fårö – utvecklingsprogram för filmare. Om du blir antagen kan du söka stöd för medverkan från Kultur i Halland – Film. Läs mer om Talangdagarna.
 • Uppsala talangdagar under Uppsala kortfilmfestival – utvecklingsprogram för filmare. Om du blir antagen kan du söka stöd för medverkan från Kultur i Halland – Film.
 • Tempo Meet-Up – talangprogram som pågår under Tempo dokumentärfilmfestival. Uttagna deltagare erhåller boende, resa samt branschackreditering via Kultur i Halland – Film. Läs mer om Tempo Meet-Up

Utvecklingssatsningar för unga eller nya kulturskapare

Musik

 • Systrarna – ett mentorprogram för unga kvinnliga musiker mellan 15 och 25 år och som bor i Halland, för en jämställd musikscen.
 • Reppa din ort (R.D.O) är ett projekt för ungdomar som går i årskurs 6 upp till årskurs 3 i gymnasiet. Inriktningen är modern urban musik såsom hiphop, reggae och dancehall.
 • Alltmer – En musikalisk kulturell mötesplats för unga. Gitarrträffar där du som är ung får träffa nya människor, vara kreativ och samtidigt lära dig att spela gitarr.
 • Imagine – En mötesplats för unga musiker mellan 13–21 år. En utbildning och tävling som är öppen för unga musiker oavsett musikalisk inriktning. Imagine Halland består av workshoppar, inspirationssamtal och en regionfinal där vinnaren går vidare till den nationella finalen.

Musiksatsningarna presenteras på Musik Hallandias webbplats Länk till annan webbplats.

Film

 • Teknikstöd och mentorskap för filmskapareUtlån av teknik på filmresurscentrum.
 • PLAY kortfilmstävling och PLAY filmdagar – Delta i workshoppar och/eller tävla med din kortfilm – för filmskapare i alla åldrar. Kval till den nationella finalen på Novemberfestivalen för filmare 16–26 år.
 • International Youth Media Summit (IYMS) – Internationella möten för unga som vill göra film om mänskliga rättigheter.
 • Filmkurser för unga

Filmsatsningarna presenteras på webbsidorna om film

Dans

 • Skapa dans – koreografitävling och workshoppar för unga dansare och koreografer mellan 14 och 22 år. Läs mer om Skapa dans

Praktiskt stöd

Teknikstöd och mentorskap för filmskapare – Utlån av teknik på filmresurscentrum. Läs mer om teknikstöd och mentorskap

Kompetensutveckling

Region Hallands egna fortbildningar och kurser samt samarrangemang presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Slöjdhandledarutbildning – Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda hållbart, säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre. Erbjuds återkommande, nästa kursstart är 2025. Läs mer om Slöjdhandledarutbildningen.

Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling med såväl spets som bredd för professionella verksamheter, grupper och individer inom scenkonst, musik, audiovisuella medier samt bild och form i Västsverige. Kulturakademin arbetar 2023–2025 på uppdrag av och med verksamhetsstöd från Region Halland. Se utbudet av kompetensutveckling på Kulturakademins webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till företagare inom kulturella och kreativa branscher

Region Halland erbjuder flera olika möjligheter för dig som vill starta eller redan driver ett företag. Till exempel:

 • Timbanken – fem kostnadsfria timmar rådgivning per år
 • Tillsammans med Almi Företagspartner erbjuder Region Halland utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar, affärsutvecklingscheckar samt översättningsstöd för besöksnäringsföretag.

Läs mer om stöd till företagare

SPOK Halland – SPOK listar tillverkande företag, allt från slöjdare till små industrier, som vill och kan ta uppdrag att tillverka prototyper eller mindre serier. SPOK (samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag. SPOK Halland vill förenkla för formgivare och designer att hitta lokala tillverkningsmöjligheter. Tillverkande företag presenteras på webbplatsen s-p-o-k.se där formgivare och designer kan söka nya material och samarbetspartner. SPOK arrangerar även nätverksträffar och studieresor för designer och tillverkare. Tillverkare i Halland som vill presenteras genom plattformen är välkomna att ta kontakt!

Läs mer om SPOK Halland på s-p-o-k.se Länk till annan webbplats.

Stöd till distriktsorganisationer

Region Halland stöder distriktsorganisationer för ideella föreningar och idéburna organisationer.

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Folkbildningsverksamhet
 • Funktionshindersverksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Nykterhetsverksamhet
 • Pensionärsverksamhet

Läs mer om stöd till distriktsorganisationer

Senast ändrad: