Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Teknikstöd och mentorskap

Vill du förverkliga din filmidé? Hör då av dig till oss på Kultur i Halland – Film! Du kan exempelvis ansöka om manushjälp, mentorskap eller lån av teknik.

De stöd vi ger utgår från dina behov och börjar med din ansökan till oss. När du genomfört ditt projekt vill vi att du utvärderar det tillsammans med oss.

En person står ute i grönskan och kisar mot ljuset, samtidigt som han håller i och tittar på en filmkamera på stativ.

Teknikstöd

Filmare kan få teknikstöd och låna professionell utrustning från filmresurscentrum. Det finns kamerautrustning, redigering, ljudmix, ljud- och ljusutrustning. En enkel åkvagn, en glidecam och en Easy Jib samt div. annan kringutrustning.

Vi lånar ut filmteknik till filmproduktioner i Halland. Filmen ska ha anknytning till Halland; ämnet, produktionen, producent, upphovspersoner eller medverkande i övrigt. Teknik lånas ut till filmprojekt som inte har kommersiellt syfte.

Vi kommer överens om en tid då du hämtar och lämnar teknik. Tekniken hämtas och lämnas på filmresurscentrum beläget på Katrinebergs folkhögskola utanför Vessigebro, vanligtvis dagtid på vardagar. Du får kvittera materialet när du hämtar det. Ta med dig giltig legitimation.

När det gäller teknikstöd så har du personligen försäkringsansvar för det du lånar. Du blir ersättningsskyldig vid eventuell stöld, förlust eller skada på det du lånat.

Är du under 18 år krävs vårdnadshavarens godkännande och denne bär ansvaret för det som är lånat, samt måste vara den som hämtar och lämnar materialet.

Mentorskap

Utifrån dina specifika behov kan vi tillhandahålla en mentor som kan stödja dig i den process just du är inne i och i de specifika behov just du har.

I vårt nätverk finns många duktiga filmare och filmarbetare med en bredd av erfarenheter att dela med sig av. Ju mer du tänkt igenom vilka behov du har, desto lättare kan vi hitta en person som kan ge dig stöttning.

Du kan exempelvis ansöka om manusstöd. Alla berättelser kan finslipas. Det är ofta väldigt nyttigt och befriande att kunna bolla sitt manus när man själv jobbat intensivt med det under en period. I samtal med dig går vi igenom vilken hjälp som passar just dig och din berättelse bäst. Kanske räcker det med en lång fika. I vissa fall kan det ske via nätet med någon extern dramaturg som efter dialog med dig lägger kommentarer i manus. Eller så kan det finnas behov av att du tillsammans med en dramaturg jobbar hårt en heldag med din berättelse.

Alla som är folkbokförda i Halland kan ansöka. Det finns alltså inga krav på konstnärlig utbildning eller liknande för att få stöd. Projekt som görs i samband med en grundläggande filmutbildning kan inte ansöka.

Ansök om teknikstöd eller mentorskap

Du kan söka teknikstöd och mentorskap löpande, det finns inga deadlines. Vi behandlar ansökningarna löpande och du får svar inom två veckor, med undantag av mitt i sommaren och vid jul/nyår.

Du ansöker genom att fylla i vårt ansökningsformulär Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt stöd

Behöver ditt projekt ekonomiskt stöd så kan du söka Expresstöd, produktionsstöd eller utvecklingsstöd, läs mer på sidan om regionalt kulturstöd.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta gärna:

Anna Öst, Projektledare film
E-post: anna.ost@regionhalland.se

Senast ändrad: