Webbplatser

Webbplatser ikon

Förmåner

Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig en rad fina förmåner som gör att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

Kollektivavtalade förmåner

Alla anställda i Region Halland omfattas av kollektivavtal. Det påverkar din lön, semester, pension och mycket mer.

Extra semester för dig över 40

Hos oss har du rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar. Från och med året du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Extra tillskott i semesterkassan

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag. Om din månadslön är lägre än 21 993 kronor (uppräknat till heltid) får du även ett så kallat semesterlönetillägg.

Du får ta ut semester redan samma år du tjänar in den.

Extra ersättning om du blir förälder

Utöver föräldrapenningen du får från Försäkringskassan får du föräldrapenningstillägg som motsvarar 10 % av din lön och betalas ut under 180 dagar fram till barnet är två år.

Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning får du dessutom så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per födsel.

Extra trygghet om du blir sjuk

Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada får du som medarbetare hos oss både kollektivavtalad sjuklön och ersättning för lönebortfall.

Försäkringar

Du som är medarbetare i Region Halland är försäkrad genom AFA försäkring. Det ger dig ökad trygghet om du till exempel är långvarigt sjuk eller drabbas av en arbetsskada.

Afa försäkring Länk till annan webbplats.

Övriga förmåner

Bostäder

Personalbostäder för uthyrning kan, under en begränsad period, erbjudas nya medarbetare som tar anställning i Region Halland.

Cykel

Region Halland erbjuder ett förmånscykelkoncept till alla tillsvidareanställda medarbetare.

Miljöbil

Alla tillsvidareanställda medarbetare har möjlighet att hyra (leasa) en miljömärkt bil som personalförmån.

Årskort för resor

Region Halland erbjuder medarbetare att köpa ett förmånligt årskort för resor med buss och tåg – Hallandstrafikens årskort eller Göteborg++365. Det förmånliga ligger i att du slipper betala hela summan på en gång – kostnaden dras i stället varje månad från din lön. Ett årskort blir också betydligt billigare jämfört med att köpa tolv månadskort.

Hem-PC

Region Halland erbjuder med jämna mellanrum sina anställda en möjlighet att under tre års tid hyra en dator med diverse kringutrustning.

Fri sjukvård

Ersättning för fri sjukvård utgår vid läkarbesök där vårdgivaren är ansluten till Försäkringskassan. För att få ut ersättning krävs kvitto.

Friskvård

Som anställd får du 2500 kronor per år till förmåner och aktiviteter för att berika din fritid och hälsa.

Psykoterapi

Som anställd har du möjlighet att få hjälp med psykoterapisamtal utifrån dina egna behov, både vad det gäller privat- och arbetslivet.

Flextid

Region Halland har ett gemensamt flextidsavtal. Syftet med flexibel arbetstid är att ge dig som medarbetare visst utrymme att variera och påverka förläggningen av din arbetstid. Handlingsutrymmet begränsas dock av verksamhetens behov, dess planering och arbetets art.

Erbjudande om heltid

Region Halland vill ge dig som idag är deltidsanställd möjlighet att arbeta heltid. Erbjudande om heltid gäller medarbetare som är tillsvidareanställda eller som har en tidsbegränsad anställning i Region Halland.

Löneväxling

Du har möjlighet att växla en del av din bruttolön mot en hemdator, förstärkt tjänstepension eller privat sjukvård. Du kan bara löneväxla framtida inkomster.

Växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar

Som medarbetare har du möjlighet att växla in semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Hur många extra semesterdagar du får beror på hur mycket semester du har idag. Har du 25 dagars semesterrätt får du ytterligare 5 semesterdagar. Har du 31 eller 32 dagars semesterrätt får du 6 extra semesterdagar.

25-årsgåva

​Medarbetare som har varit anställda 25 år i Region Halland får en 25-årsgåva. Med anställd tid avses både tid som anställd med månadslön och med timlön.

Senast ändrad: