Direkt till innehållet

Fler yngre personer utreds för misstänkt demenssjukdom

Minnesmottagningen i Varberg ser en utveckling där yngre personer söker hjälp i ett tidigare skede. Det är särskilt viktigt för yrkesarbetande personer som riskerar att förlora sin arbetsinkomst på grund av sina symtom, säger avdelningschef Annelie Georgsson.

Till minnesmottagningen i Varberg kommer personer för att utredas om de har en demenssjukdom. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och kurator.

– Vi har märkt att fler yngre personer kommer till oss och att demenssjukdomen upptäcks i ett tidigare skede. Det ser vi mycket positivt på, säger Annelie Georgsson, avdelningschef på Minnesmottagningen Varberg. Yngre personer definieras som de under 65 år liksom alla som fortfarande arbetar.

– Jag tror att det beror på att samhället har blivit bättre på att uppmärksamma demenssjukdomar, också i media. Dessutom har bättre utredningsmetoder utvecklats för att kunna ställa diagnoser i ett tidigt skede.

Annelie Georgsson berättar om en patient i sextioårsåldern. När hen fick problem att hålla ordning på sina arbetsuppgifter trodde kollegorna först att det var stress, men efter utredning konstaterades tidiga tecken på demenssjukdom.

– Patienten blev förstås chockad och förtvivlad och vi hjälpte hen och familjen med stöd och information. Vi samtalade med arbetsgivaren om anpassningar och besökte kollegorna för att ge råd. Genom att få arbeta kvar, kan en människa få behålla sitt egenvärde och inte bara bli avpolletterad.

En av de största vinsterna med en tidig diagnos för yrkesverksamma patienter, är att problemen inte har hunnit bli så stora att arbetsgivaren börjat vidta åtgärder. Risken finns annars att de blir uppsagda, utköpta eller utförsäkrade på grund av sina symtom. Och det innebär ofta stora ekonomiska konsekvenser.

– Vi hjälper till så att man inte går miste om sina rättigheter och vi samarbetar med arbetsplatsen. Personer har rätt att vara sjukskrivna om det inte fungerar på jobbet, men först och främst tittar vi på om det går att anpassa arbetet. Det är viktigt att patienten får stöd genom sjukdomsförloppet och stödet behöver anpassas efter aktuell situation.

Anhörigas behov av avlastning

För patienter som inte kan arbeta kvar på sin arbetsplats, är det viktigt att hitta annan daglig sysselsättning. Det är angeläget också för anhöriga som kan behöva avlastning. Risken finns annars att den friska partnern behöver gå ner i tjänst för att den sjuka personen har så stort behov av stöd i vardagen, och det kan belasta relationen och ekonomin än mer.

Minnesmottagningen lägger ett stort fokus på att ge stöd till de anhöriga och det är också mycket viktigt att uppmärksamma minderåriga barn.

– Många barn tar ett väldigt stort ansvar för sin sjuka förälder och hjälper till i familjen, ibland så mycket att de faktiskt går miste om sin barndom och ungdomstid, säger Annelie Georgsson. De behöver avlastas ansvar. Ibland samarbetar vi med skolan, så att de får kunskap om att eleven har en förälder med en sjukdom som kan påverka förmågan att upprätthålla föräldrarollen och belasta den andre föräldern.

Ingen ska falla mellan stolarna

Om patienten har fått en tidig diagnos är det möjligt att vara mer delaktig och ta viktiga beslut för framtiden, som att se över försäkringar och bestämma hur ekonomin ska fungera med till exempel fullmakter och testamente. Minnesmottagningen hjälper till att trygga upp allt runtomkring patienten och familjen.

– Ingen patient ska falla mellan stolarna. Ansvaret för vården ligger just på vården och inte hos patienten. Det går inte att skicka brev till patienten och be personen höra av sig, då har man inte förstått vad sjukdomen innebär, säger Annelie Georgsson.

Idag finns inga godkända läkemedel i Sverige som botar eller bromsar demenssjukdom, men ett nytt läkemedel är godkänt i USA, där forskningsresultat ger vissa förhoppningar om bromsade effekt.

– Om läkemedlet blir godkänt inom EU återstår att se men det kommer bli än viktigare med diagnos i tidigt skede, säger Annelie Georgsson. Än så länge finns endast läkemedel som kan lindra symtom. Hos oss får patienter och anhöriga råd och stöd för att kunna leva ett så gott liv som möjligt trots sjukdomen.

 

Porträtt av Annelie Georgsson
Annelie Georgsson, avdelningschef, Minnesmottagningen

Läs mer

Läs mer om demenssjukdomar på 1177.se.

Senast ändrad: