Direkt till innehållet

När ältandet blir sjukligt

Ibland fastnar vi i grubblerier som vi inte kommer ur – vi ältar. I värsta fall tar ältandet över livet och blir ett hinder för dig att leva fullt ut. Men det finns sätt att bryta tankemönstren.

Alla människor funderar, det är helt naturligt. Vi går kanske och funderar på en speciell händelse eller problem som vi har svårt att släppa. Vi klurar, grubblar och bollar kanske med en vän. Till slut kommer vi på en lösning och kan släppa tankarna. När vi ältar däremot, då kommer vi aldrig vidare.

– Ältandet är en tankeprocess som kan ske automatiskt, utan att vi är medvetna om tankarna. Automatiska tankar som är positiva eller neutrala ställer inte till besvär. De negativa kan däremot skapa oro inför framtiden och resultera i ångest, eller ältande, säger Ellinor Ernestad, överläkare inom vuxenpsykiatrin i Region Halland.

Vanligt är att älta sådant som redan har hänt, till exempel ett upplevt misslyckande vilket kan leda till nedstämdhet. Orostankar kan ta formen av ”tänk om….” eller ”jag borde inte ha gjort så” och den ältande vill få svar på ”varför” – men får sällan det med ältandet som metod.

Varför ältar vi

Ett normalt ältande kan vara funktionellt om det mynnar ut i en problemlösning. Men, ett verkligt ältande kan påverka hela ens tillvaro och ta en för stor del av livet i anspråk. Ältandet kanske stör dig på jobbet, hindrar dig från att leva ditt liv som du vill. Hur och varför hamnar vi där, i hjulspåren vi inte kommer ur? Att vara under stark psykologisk press – exempelvis om en anhörig drabbas av en sjukdom eller om vi är i en uppslitande skilsmässa – är en riskfaktor, menar Ellinor Ernestad:

– Eller om du är utsatt för hög stress och sårbarhet eller har låg självkänsla, då kan du vara mer mottaglig. Ältandet kan också vara en del av ett sjukdomstillstånd, exempelvis inom depressivitet, och att personen ältar under den perioden. Ältande kan även leda till depression.

Så bryter du ältandet

För att bryta ältandet är det för det första viktigt att du blir medveten om dina tankar. Vi har alla automatiska tankar som kommer till oss – positiva som negativa. Ofta lägger vi tyvärr större vikt vid de negativa.

– Det handlar om att bli medveten om vilka tankar som kommer ofta och förstå att de kan vara en del av ett mönster. ”Aha… där kom den tanken igen, ” se den, acceptera den och släpp den, förklarar Ellinor.

Att medvetandegöra sina tankeprocesser är centralt i mindfulness, det vill säga medveten närvaro. Det finns också olika metoder inom KBT för att bryta ältandet. Att till exempel schemalägga när du får ägna dig åt ältandet kan vara effektivt. Ge dig själv 15 minuter klockan 15.00 varje dag då du hänger dig åt tankarna. Kommer de vid ett annat tillfälle, kanske mitt i natten, tänker du ”Hej tanken! Vi ses i morgon klockan tre, då har jag tid för dig.” Lösningen är inte att försöka blockera eller ignorera tankarna utan att avsätta tid för dem.

– Det är också viktigt att du inte dömer dig själv, ”varför kan jag inte sluta tänka på det här…”, för då kan det bli ett ältande om ältande, säger Ellinor.

Hit vänder du dig för att få hjälp

Om du märker att du ältar, eller om du märker att en närstående ältar, finns det hjälp att få. Vänd dig i första hand till din vårdcentral. Du som är i tonåren och vill prata med någon om det här kan få hjälp på ungdomsmottagningen.

Ellinor Ernestad, överläkare

Senast ändrad: